Ulkosuomalaisparlamentin istunto 2017, Helsingin yliopiston juhlasali. Kuva: Petra Lönnqvist Suomi100.
Ulkosuomalaisparlamentti (USP) perustettiin vuonna 1997 ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyöfoorumiksi, jossa suomalaiset maailmalla päättävät yhdessä tärkeäksi kokemistaan asioista. Toiminta suuntautuu ensisijaisesti Suomen päättäjiin, joille parlamentti tiedottaa ulkosuomalaisten olosuhteista ja näkökulmista.
Ulkosuomalaisille yhteisöille ulkosuomalaisparlamentti tarjoaa myös keskustelu- ja tiedotuskanavan, niin ulkosuomalaisille  itselleen kuin Suomeenkin päin.
Vaikuttajana USP huolehtii, että parlamentin hyväksymät päätöslauselmat välitetään päätöksentekijöille. Näin Suomen viranomaiset ja lainsäätäjät ja muut yhteiskunnalliset toimijat voivat paremmin huomioida ulkosuomalaisten näkemykset ja parannusehdotukset.

 

 

USP:n toiminta perustuu ulkosuomalaisyhteisöjen tekemiin aloitteisiin ja näiden yhteisöjen edustajien täysistunnossa hyväksymiin päätöslauselmiin. Toimintaan voivat tulla mukaan kaikki ulkosuomalaiset yhteisöt, hyväksymällä USP:n säännöt. Toimintaan ei sisälly taloudellisia etuja tai velvoitteita. Mukana on jo 538 ulkosuomalaisyhteisöä 36 maasta.

AJANKOHTAISTA: Parlamentin istunto kokoontuu noin 2-3 vuoden välein. USP:n 10. istunto pidetään 11.-12.6.2020 Finlandia-talossa, Helsingissä. Kutsut ulkosuomalaisyhteisöille postitetaan ensisijaisesti sähköisesti 11.12.2019 mennessä. Tarkistakaa sähköpostinne!

 

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) toimii Suomi-Seura ry:n alaisuudessa ja sen rahoittamana. USP mahdollistaa ulkosuomalaisten kuulemisen. USP on osa ulkosuomalaisten neuvonta- ja asiantuntijärjestö Suomi-Seuran palveluita ulkosuomalaisille. Tämä yhteys näkyy nyt tällä uudella USP:n kotisivulla. Nyt usp.fi (tai https://usp.fi) ohjautuu tänne Suomi-Seuran alle, USP:n kotisivulle. Suomi-Seura edistää parlamentin hyväksymiä päätöslauselmia yhdessä USP:n puhemiehistön kanssa. Nämä maailman 8 USP-alueen edustajat ylläpitävät vuoropuhelua ulkosuomalaisten ja Suomen välillä. Puhemiehistön työtä johtava puhemies on Suomi-Seuran puheenjohtaja.

Istunnon 2017 osallistujia oheisohjelmaksi Ruotsista tuodussa näyttelyssä #stoltsverigefinne #ylpeäruotsinsuomalainen

Ulkosuomalaiset (heistä noin 300 000 kansalaisia) ja suomalaistaustaiset maailmalla (noin 2 miljoonaa) ovat voimavara Suomelle. He tekevät Suomea ja suomalaisuutta tunnetuksi maailmalla, ja tuovat ulkomailla oppimiaan tietoja ja taitoja Suomeen. Suomelle on tärkeää tämä vuorovaikutus; se että ulkosuomalaisten siteet kotimaahansa eivät katkea ja että yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan säilyy.