Suomi-Seuran ulkosuomalaisparlamentti (USP) on ulkosuomalaisyhteisöjen foorumi, joka kokoontuu säännöllisesti istuntoihin.

Ulkosuomalaisparlamentin istuntoihin osallistuvat ulkosuomalaisyhteisöt laativat päätöslauselmia Suomen ulkosuomalaispolitiikkaan ja ulkosuomalaisia koskevaan lainvalmisteluun sekä tuovat esiin tietoa ja kokemusasiantuntijuutta ulkomailla asuvien suomalaisten tarpeista ja toiveista. Tavoitteena on vaikuttaa poliittisiin päätöksiin ulkosuomalaisyhteisöjen yhteisellä äänellä.

Ulkosuomalaisparlamentin kautta ulkosuomalaisyhteisöt ovat muun muassa olleet mukana vaikuttamassa siihen, että

  • Suomessa sallitaan kaksoiskansalaisuus
  • ulkomailla olevat suomalaiset voivat äänestää kirjeitse Suomen vaaleissa
  • ulkomaille maksettavien työeläkkeiden verotusta on kohtuullistettu
  • ulkosuomalaiset sotaveteraanit saavat kuntoutusta asuinmaissaan
  • terveydenhoitoalan opiskelijat voivat suorittaa harjoittelunsa maailmalla toimivissa Suomi-kodeissa.

Suomi-Seura ry vastaa ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta, sen käytännön järjestelyistä ja kuluista.

Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto

Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto järjestettiin 12.-13.6.2021. Istunto kokoontui ensimmäistä kertaa etänä.

Istuntoon ilmoittautui 153 ulkosuomalaisyhteisöä. Istunnossa tehtiin 70 päätöslauselmaa.

ISTUNNON MATERIAALIA:

USP:n istunnon päätöslauselmat 2021 (PDF)

Toimintaraportti 2017-2021 (PDF)

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehenä toimii Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja. Hän johtaa ulkosuomalaisparlamentin istuntoa. Hänen lisäkseen USP:n puhemiehistöön kuuluu kahdeksan varapuhemiestä, jotka ovat alueensa edustajia.

Ulkosuomalaisparlamentti on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Varapuhemiehet ja heidän varajäsenensä valitaan ulkosuomalaisparlamentin istunnossa ja heidän toimikautensa kestää aina seuraavaan istuntoon saakka.

Puhemiehistö kokoontuu istuntojen välissä. Varapuhemiehet vastaavat ulkosuomalaisparlamentin alueellisesta toiminnasta.

Ulkosuomalaisparlamentin puhemies: Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja Markus Aaltonen.

Australian ja Aasian varapuhemies: Michael (Mikko) Pekkala (ACT, Australia)
Varahenkilö: Risto Söder (VIC, Australia)

Itä-Euroopan varapuhemies: Sakari Neuvonen (Viro)
Varahenkilö: Wladimir Kokko (Venäjä)

Keski-Euroopan varapuhemies: Kari Henrik Tumelius (Iso-Britannia)
Varahenkilö: Inka Kuusela (Saksa)

Pohjois-Euroopan varapuhemies: Seija Sjöstedt (Ruotsi)
Varahenkilö: Ella Turta (Ruotsi)

Maailmalla asuvien suomenruotsalaisten varapuhemies: Barbro Allardt Ljunggren (Ruotsi)
Varahenkilö: Monica Eckermalm (Ruotsi)

Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän varapuhemies: Marko Suomalainen (Kreikka)
Varahenkilö: Satu Sulkunen (Italia)

Kanadan varapuhemies: Irina Ilmokari (ON, Kanada)
Varahenkilö: Johannes Lahtinen (ON, Kanada)

USA:n ja Latinalaisen Amerikan varapuhemies: Hanna Wagner (Washington DC, Yhdysvallat)
Varahenkilö: Teuvo Pulkkinen (CA, Yhdysvallat)

Lisätietoja ulkosuomalaisparlamentista:

Tina Strandberg, Suomi-Seura ry:n toiminnanjohtaja
etunimi.sukunimi(at)suomi-seura.fi