Suomi-Seuran ulkosuomalaisparlamentti (USP) on vuonna 1997 perustettu ulkosuomalaisyhteisöjen foorumi. Ulkosuomalaisparlamentti mahdollistaa ulkosuomalaisten kuulemisen. USP:n toiminta perustuu ulkosuomalaisyhteisöjen tekemiin aloitteisiin ja niiden edustajien istunnossa hyväksymiin päätöslauselmiin.

Ulkosuomalaisparlamentin istunto 2017, Helsingin yliopiston juhlasali. Kuva: Petra Lönnqvist Suomi100.

Ulkosuomalaisparlamentti on maailman suomalaisyhteisöjen (1) yhteistyöfoorumi, jonka istunnossa päätetään yhdessä tärkeistä asioista. USP tarjoaa ulkosuomalaisille yhteisöille (2) keskustelu- ja tiedotuskanavan, sekä Suomeen päin että heille itselleen. (3) Vaikuttajana USP toimii, kun parlamentin hyväksymät päätöslauselmat välitetään Suomen viranomaisille, lainsäätäjille ja muille päättäjille, jotta ulkosuomalaisten olosuhteet, näkökulmat ja parannusehdotukset voidaan huomioida paremmin.

 

Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto 11.-12.6.2021 kokoontui etänä!

Suomi-Seura ryn järjestämä USP:n 10. istunto kokoontui etänä maailmanlaajuisessa Suomi-kylässä. Virtuaalinen Suomi-kylä oli auki koko istuntoviikon 7.-13.6.2021 ja toivotti tervetulleeksi kaikki ulkosuomalaiset, 7/24. USP:n istuntoon voivat osallistua parlamentin säännöt hyväksyneet 543 ulkosuomalaista yhteisöä 37 maassa. Istunto on vuotensa suurin ulkosuomalaistapahtuma Suomessa. Istuntoon ilmoittautui 262 osallistujaa 23 maasta: 153 suomalaisyhteisöä ilmoitti 173 äänivaltaista edustajaa ja 89 tarkkailijaa. Istunnon käsiteltäväksi jätettiin ennätysmäärä aloitteita. Istunto hyväksyi 70 päätöslauselmaa ulkosuomalaisille elämässään tärkeistä parannettavista asioista. Nämä lopulliset päätökset ovat alla, vielä tekstitarkistettavine taustoineen. Istunnon pöytäkirja päätöksineen toimitetaan syyskuussa ensisijaisesti sähköisesti kaikille USP-yhteisöille ja kaikille istunto-osallistujille.

Suomi-Seuran puheenjohtaja, ulkosuomalaisparlamentin puhemies Markus Aaltonen välittää onnistuneesta kokouksesta erityisen kiitoksensa kaikille osanottajille! Tiedustelut: parlamenttisihteeri: [email protected] ja puh. +358 (0)9 6841210.

ISTUNNON MATERIAALIA:

USP paatoslauselmat_UFP_resolutioner_FEP_resolutions_2021 – 10. istunnon 12.6. hyväksymät 70 päätöslauselmaa taustoineen istunnon yhdeksästä valiokunnasta. Koonnista tehdään vielä taustojen tekstitarkistuksen jälkeen puhemiehistön johdannolla varustettu Päätöslauselmayhteenveto ja kieliversiot (ruotsi, englanti).

10. istunnon ohjelma – program – täysistunto aukesi ilmoittautuneille ja kutsuvieraille perjantaina 11.6. klo 14 (sali 13:30, UCT +3h). Se keskeytti työnsä klo 17 valiokuntatyön ajaksi. Täysistunto jatkui lauantaina 12.6. klo 12 (sali 11:30) ja päättyi klo 17.

Valiokunnat – Utskott – Committees – käsittelivät aloitteita 11.6. klo 17:30-19 (UCT +3)

Aloiteyhteenveto 2020-2021 – tiivistelmä istuntoon määräaikaan mennessä jätetystä 90 aloitteesta, joista sihteeristön yhdistetty samankaltaiset meni istunnon käsittelyyn 70 aloitetta

Toimintaraportti 2017-2021 – kertoo USP:n puhemiehistön ja Suomi-Seura ry:n työstä vuoden 2017 istunnon hyväksymien päätöslauselmien edistämiseksi Puhemiehistö – Presidiet – Speakers’ Council 2021-202x

USP:n maailman 8 aluetta valitsivat oman alueidensa edustajat parlamentin puhemiehistöön. USP:n varapuhemiehet alkaen 12.6.2021, aina 11. istuntoon 202x asti, vahvistettiin istunnossa. Yllä on heidän nimilistansa ja kuvakaappaus istunnon lopusta. Kohdassa Puhemiehistö ovat heidän esittelynsa ja yhteystiedot. Voit tutustua USP-alueisiin upean istunnossa esitetyn väistyvän puhemiehistön eli varapuhemiesten alue-esittelyn välityksellä!

Puhemies Pertti Paasio istunnossa 2007 Finlandia-talolla

Vuonna 1998 puhemiehen tehtävät siirtyivät seuran puheenjohtaja Pertti Paasiolle. Istuntopuheessaan tasavallan presidentti Martti Ahtisaari kiirehti valtionhallinnon suunnittelemaa ulkosuomalaispoliittista ohjelmaa. Eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen ja eduskunnan varapuhemiehet vastaanottivat eduskunnassa maailman eri alueita edustavan USP:n puhemiehistön. Puhemies Uosukaisen mukaan valtionhallinto ottaa ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat huomioon päätöksenteossaan.

 

Kaksoiskansalaisuus on merkittävin yhteinen saavutuksemme

Suomi-Seura ry kysyi ulkosuomalaisilta, mitä he pitävät ulkosuomalaisparlamentin merkittävimpänä saavutuksena. Vastaajien selvälle enemmistölle (70 %) se on kaksoiskansalaisuus (2003). Viidesosa (20 %) pitää merkittävimpänä saavutuksena kirjeäänestysoikeutta vaalien aikaan ulkomaila oleskeleville (2017, käytössä 2019 lähtien). Vastaajista 6 % nostaa ykkössijalle ulkosuomalaisten lasten kielen ja kulttuurin tuen. Tämä työ jatkuu. Lisää uusimmassa Suomi-Seuran Suomen Sillassa (2-2020: sivu 4, näköislehti).

 

MUKAAN USP:N TOIMINTAAN!  Ulkosuomalaisparlamentin 2021 etänä kokoontunut istunto ja Nuorten foorumin tervehdys sille olivat historiallisia. Ulkosuomalaisuus muuttuu ja toimintaa kehitetään entistä useamman ulkosuomalaisen saavuttamiseksi. Maailmalla alueesi edustaja voi kertoa, miksi yhteisösi kannattaa tulla mukaan parlamentin toimintaan ja miten! Onko asuinalueellasi maailmalla on jo USP-yhteisöjä? Me autamme. Kansalaisuus ja kielitaito eivät ole vaatimuksina, vaan toiminta USP:n säännöt hyväksyneessä suomalaisyhteisössä. Toimintaan ei sisälly taloudellisia etuja tai velvoitteita. Istunto kokoontuu 2-3 vuoden välein. Lisätietoa: Suomi-Seura ry, [email protected], +358 (0)9 6841210.

Tervetuloa poikkeamaan Suomi-Seuraan Mariankadulle, kauniiseen Kruunuhakaan.

Edunvalvonta on osa maailmalla asuvien suomalaisten osaamis- ja palvelukeskus Suomi-Seuran tehtävää toimia ulkosuomalaisten asialla. Usp.fi on osa Suomi-Seuran sivustoa.

Suomi-Seuran Youtube-kanavan videolla (tekstitetty) ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan alueen edustaja 2017-2021 Kati Hognes kertoo parlamentin toiminnasta. Katso myös: Nuoretmaailmalla.fi, ja Facebook-sivu Suomi-Seura ry ja Instagram @nuortensuomiseura

Suomi-Seuran henkilökunta on edelleen pääosin etätöissä. Palvelemme arkisin klo 9 – 15.00. Otathan yhteyden suoraan haluamaasi henkilöön sopiaksesi tapaamisesta toimistolla (Mariankatu 8, Helsinki, kadulla summeri). Yhteyden saa parhaiten sähköpostitse tai soittamalla: [email protected], puh. +358 9 6841210).

Istunnon 2017 osallistujia oheisohjelmaksi Ruotsista tuodussa näyttelyssä #stoltsverigefinne #ylpeäruotsinsuomalainen

ULKOSUOMALAISET ovat voimavara Suomelle. Heistä noin 300 000 on kansalaisia. Äänioikeutettuja on runsas 254 000. Suomalaistaustaisia on noin 2 miljoonaa. He tekevät Suomea ja suomalaisuutta tunnetuksi maailmalla, ja tuovat ulkomailla oppimiaan tietoja ja taitoja Suomeen. Suomelle on tärkeää tämä vuorovaikutus; että siteet kotimaahan eivät katkea. USP auttaa yhteyden säilyttämisessä suomalaiseen yhteiskuntaan.