USP-alueesi maailmalla: Keski-Eurooppa

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Keski-Euroopan alueen edustaja Kati Hognes ja hänen varahenkilönsä Kari Henrik Tumelius kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Kun järjestösi sähköpostiosoite muuttuu: kerro uusi USP-yhteystieto Katille, Karille tai parlamenttisihteerille (info@usp.fi). Sähköpostiosoite on tärkeä ja kirjepostiosoite tervetullut, etenkin jos teillä ei ole sähköpostia.

Yhteydenotot: kati.hognes@gmail.com  ja  karihenrik63@hotmail.com

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 (jatkuen siirrettyyn istuntoon 2021 asti) Keski-Euroopan alueen varapuhemieheksi Katin ja hänen varahenkilökseen Karin. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Katso vielä: Keski-Euroopan alueella AJANKOHTAISTA

 

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Keski-Euroopan alueelta on mukana USP:n toiminnassa 143 ulkosuomalaisyhteisöä.

Ulkosuomalaisparlamentin (USP) Keski-Euroopan alueen (USPKE) ohjesääntö

Alue hyväksyi oman ohjesääntönsä vuoden 2011 vuosittaisessa aluekokouksessa Wienissä 26.2.2011. Ohjesääntö perustui USP:n asiakirjoihin kuten Säännöt ja Työjärjestys, sekä ulkosuomalaisparlamentin käsikirjaan. Tarkoitus oli täsmentää alueen ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyömuotoja USP:n aluetoimintaa koskevissa asioissa, kuten tapaamiset ja alueen toimihenkilöiden vaali. Alue päätti luopua erillisestä alueen ohjesäännöstään Istunnon 2017 valmistelevassa aluekokouksessa Helsingissä 15.6.2017. Kumotut säännöt ovat yhtä USP käsikirjan liitteenä, merkinnällä kumottu.