USP-alueesi maailmalla: Keski-Eurooppa

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Keski-Euroopan alueen edustaja Kati Hognes ja hänen varahenkilönsä Kari Henrik Tumelius kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Sähköpostit: kati.hognes@gmail.com  ja  karihenrik63@hotmail.com

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 Keski-Euroopan alueen varapuhemieheksi Katin ja hänen varahenkilökseen Karin. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Keski-Euroopan alueelta on mukana USP:n toiminnassa noin 141 ulkosuomalaisyhteisöä.

AJANKOHTAISTA ALUEELLA