Palvelut ulkosuomalaismedialle

 

Suomi-Seura jakaa kerran vuodessa avustuksia ulkosuomalaismedialle sekä ulkosuomalaisyhteisöjen tiedotukseen.  Hakuaika on helmikuun loppuun mennessä. Avustukset maksetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä määrärahasta.

Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen. Hakuehdot on kerrottu alla olevissa liitteissä.

Ulkosuomalaismedialle myönnetään tiedotusavustusta:

  • perusavustuksena ilmestymistiheyden ja ilmoitetun levikin perusteella painatus- ja postituskuluihin ja muihin yleisiin toimintamenoihin
  • erityisavustuksena tiedotusvälineiden hankintoihin, kampanjoihin, Internet-sivuihin ja erityishankkeisiin

Ulkosuomalaisyhteisöille myönnetään tiedotusavustusta Internet-sivuihin, julkaisuihin (esim. jäsenlehti) ja tiedotukseen liittyviin projekteihin.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämiä kriteerejä ja ehtoja. Pyydämme hakijoita tulostamaan alla olevasta linkistä sopimuksen avustuksen myöntämisestä, käyttämisestä, käytön valvonnasta ja ehdoista. Sopimus tulee lukea, allekirjoittaa ja lähettää Suomi-Seuraan joko postitse tai sähköpostitse skannattuna.
Liitämme sopimukset hakemuksiin.

Alla sopimuslomake, sähköiset avustus-ja erityisavustushakemukset sekä sähköinen selvityslomake. Jos haluat kopion hakemuksesta, tulosta se ennen lähettämistä.

Käsittelemme avustuslomakkeiden henkilötietoja Avustusten tietosuojaselosteen mukaisesti.

Sopimuslomake
Avustushakemus ulkosuomalaismedialle
Erityisavustushakemus ulkosuomalaismedialle
Selvitys media-avustuksen käytöstä / Redovisning över användning av media bidrag / Account of the use of the media grant

Avtal om beviljande
Ansökan om media bidrag
Ansökan om special media bidrag

Agreement of granting, use, control of the use and terms of aid
Application for grant for Finnish media abroad
Application for specific grant for Finnish media abroad

Lisätietoa: Hanne Selin