Palvelut ulkosuomalaismedialle

 

AVUSTUKSET ULKOSUOMALAISMEDIALLE

Suomi-Seuran jakamat media-avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustukset maksetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä määrärahasta.

Edellytämme, että hakija perehtyy tämän sivun hakuehtoihin ja -ohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakuaika

Media-avustuksen hakuaika on kerran vuodessa 1.11. – 28.2. HUOM! Vuonna 2023 avustusten hakuaika on poikkeuksellisesti 31.3.2023 saakka.

Kuka voi hakea?

Media-avustusta voivat hakea ulkosuomalaismediat, joiden pääasiallinen toiminta on tiedonvälitys ja pääasiallinen kohderyhmä ulkosuomalaiset. Yhteisöjen jäsenlehdille ei voi hakea avustusta tässä kategoriassa, vaan jäsenlehtien avustushaku tehdään yhteisöavustushaun kautta.

Media-avustuksen hakukategorioita on kolme: Painettuna ilmestyvät ulkosuomalaislehdet, verkkojulkaisut sekä ulkosuomalaisradiot. Kaikissa kategorioissa edellytyksenä on, että avustusta hakevan ulkosuomalaismedian

 • kustantaja/ylläpitäjä on yritys tai yhteisö
 • toiminta on jatkunut vähintään vuoden
 • ilmestyminen/päivittyminen/ohjelmatoiminta on säännöllistä: printtilehdillä vähintään 4 kertaa/vuosi, verkkojulkaisua päivitetään viikoittain
 • sisältö on vapaasti tilattavissa/luettavissa/kuunneltavissa
 • julkaisu noudattaa hyvää journalistista tapaa

Mihin tarkoitukseen?

Ulkosuomalaismediat voivat hakea media-avustusta yleisiin toimintamenoihin (esim. painatus-, postitus-, henkilöstö- ja tilakustannuksiin). Avustusta yleisiin toimintamenoihin myönnetään pääasiassa pienille, taloudellisesta tuesta riippuvaisille ulkosuomalaismedioille. Avustusta voi erityisestä, perustellusta syystä hakea myös hankkeisiin (esim. laite- ja kalustehankinnat, tapahtumat, kampanjat). Sama hakija ei voi saada avustusta samaan hankkeeseen useana perättäisenä vuotena.

Minkä suuruinen avustus on?

Media-avustus toimii lisärahoituksena ja sen suuruus arvioidaan hakijakohtaisesti.

Millä perusteella avustusta myönnetään?

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Arviointiperusteissa ei ole vuosittain vaihtuvia painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään kunakin vuonna erikseen. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan taloudelliseen tilanteeseen ja siitä muodostuvaan tarpeeseen. Hakija voi halutessaan selvittää median taloudellista tilannetta hakulomakkeella Viesti Suomi-Seuralle -kohdassa tai erillisellä liitteellä.

Kuka päättää avustuksen suuruudesta?

Hakemuksia arvioi Suomi-Seuran hallituksen nimeämä työryhmä, jonka edustajat ovat Suomi-Seuran työntekijöitä tai hallituksen jäseniä. Avustuspäätökset työryhmän esityksestä tekee Suomi-Seuran hallitus.

Milloin avustus maksetaan?

Avustukset maksetaan hakijoiden hakulomakkeella ilmoittamalle tilille normaalisti kesäkuun loppuun mennessä.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakija on ulkosuomalaisyhteisön jäsenlehti
 • hakemus on puutteellinen, eikä hakija ole pyynnöstä huolimatta toimittanut puuttuvia tietoja
 • hakija ei ole toimittanut Suomi-Seuralle tiliselvitystä saamistaan edellisistä media-avustuksista

Avustuksen käyttöaika

Avustukset myönnetään kalenterivuodeksi ja myönnetty avustus tulee käyttää myöntövuoden loppuun mennessä.

Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saanut ulkosuomalaismedia on velvollinen tekemään selvityksen avustuksen käytöstä Suomi-Seura ry:lle tätä tarkoitusta varten osoitetulla sähköisellä lomakkeella. Selvitys tulee tehdä viimeistään myöntövuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat tiedon päätöksestä sähköpostitse. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Mitä liitteitä tarvitaan?

Hakemukseen tulee liittää

 • Printtilehdet: lehden uusin numero Suomi-Seuraan postitettuna (ei tarvitse, mikäli lehti postitetaan muutenkin Suomi-Seuran toimistolle) TAI
 • Verkkomedia: linkki julkaisuun TAI
 • Radio: linkki, jolla pääsee kuuntelemaan uusinta ohjelmistoa (verkkosivuilta tai tallenteena)

Lisäksi jokaisen hakijan on toimitettava hakulomakkeen liitteenä viimeisin tilinpäätös. Tarvittaessa voi hakemukseen lisätä myös muita liitteitä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella, valitse oikea kategoria:

Hakulomake printtimedialle 

Hakulomake verkkojulkaisuille

Hakulomake radioille

Ohjeet verkkolomakkeiden käyttöön

Edellisten vuosien avustusten selvityslomakkeet (Perusavustus)

Selvitys media-avustuksen 2022 käytöstä

Selvitys media-avustuksen 2021 käytöstä

Edellisten vuosien avustusten selvityslomakkeet (Erityismedia)

Selvitys erityismedia-avustuksen 2022 käytöstä

Selvitys erityismedia-avustuksen 2021 käytöstä

Avustuksiin liittyvät kysymykset ja tiedustelut pyydämme lähettämään osoitteella avustus@suomi-seura.fi. Vastaamme kysymyksiin maaliskuun alussa.