Tjänster för utlandsfinländska medier

 

Finland-Samfundet delar årligen ut understöd till utlandsfinländska medier och information hos utlandsfinländska aktörer. Ansökningsfristen är den sista februari. Understödet betalas ur medel beviljade av undervisnings- och kulturministeriet. Deadline för ansökningar var 28.2.2022.

Understöd beviljas inte i efterhand. Villkoren finns i bilagorna nedan.

Utlandsfinländska medier beviljas informationsunderstöd:

  • Grundstöd på basis av utgivningsfrekvens och anmäld upplaga för tryck- och portokostnader och andra allmänna verksamhetskostnader.
  • Särskilt stöd för anskaffningar, kampanjer, webbsidor och specifika projekt.

Utlandsfinländska aktörer beviljas informationsstöd för webbsidor, publikationer (t.ex. medlemstidning) och informationsprojekt.

Understöd beviljas enligt kriterierna och villkoren hos undervisnings- och kulturministeriet. Vi ber sökanden skriva ut avtalet om beviljande, användning och övervakning av användningen av och villkoren för understöd (länk nedan). Läs igenom, underteckna och bifoga till ansökningsblankett ellet sänd Finland-Samfundet avtalet antingen per post eller per e-post (inskannat).

Nedan finns avtalsformuläret, elektroniska ansökningar för grund- och särskilt stöd samt ett elektroniskt utredningsformulär. Önskar du dig en kopia av din ansökan ska du skriva ut den innan du sänder den.

Personuppgifter i understödsformulär behandlas enligt vår Dataskyddsbeskrivning för understöd.

Grundstöd för utlandsfinländska medier

Redovisning över användning av media bidrag 2022

Redovisning över användning av media bidrag 2021

Särskilt stöd för utlandsfinländska medier och aktörer:

Redovisning över användning av särskilt media bidrag 2022

Redovisning över användning av särskilt media bidrag 2021