Tjänster för utlandsfinländska medier

 

Finland-Samfundet delar årligen ut understöd till utlandsfinländska medier och information hos utlandsfinländska aktörer. Ansökningsfristen är den sista februari. Understödet betalas ur medel beviljade av undervisnings- och kulturministeriet.

Understöd beviljas inte i efterhand. Villkoren finns i bilagorna nedan.

Utlandsfinländska medier beviljas informationsunderstöd:

  • Grundstöd på basis av utgivningsfrekvens och anmäld upplaga för tryck- och portokostnader och andra allmänna verksamhetskostnader.
  • Särskilt stöd för anskaffningar, kampanjer, webbsidor och specifika projekt.

Utlandsfinländska aktörer beviljas informationsstöd för webbsidor, publikationer (t.ex. medlemstidning) och informationsprojekt.

Understöd beviljas enligt kriterierna och villkoren hos undervisnings- och kulturministeriet. Vi ber sökanden skriva ut avtalet om beviljande, användning och övervakning av användningen av och villkoren för understöd (länk nedan). Läs igenom, underteckna och sänd Finland-Samfundet avtalet antingen per post eller per e-post (inskannat).
Avtalet kommer att bifogas ansökan.

Nedan finns avtalsformuläret, elektroniska ansökningar för grund- och särskilt stöd samt ett elektroniskt utredningsformulär. Önskar du dig en kopia av din ansökan ska du skriva ut den innan du sänder den.

Personuppgifter i understödsformulär behandlas enligt vår Dataskyddsbeskrivning för understöd.

Avtal om beviljande
Redovisning över användning av media bidrag