Sänd artikeltips

 

Vi tar gärna emot artikeltips för tidningen Finlandsbron. Du kan sända dina tips per e-post till adressen liisa.oinonen@suomi-seura.fi.