Saavutettavuusseloste

 

Tervetuloa, tämä on Suomi-Seura ry:n saavutettavuusseloste

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivua ja sovelluksia voi käyttää ja ymmärtää sujuvasti.

Vaatimustenmukaisuus

Tätä verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen *1 tarjoamisesta, joka pohjautuu  EU:n saavutettavuusdirektiiviin *2. Laki tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita.

  1. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/
  2. https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Suomi-Seura ry pyrkii takaamaan digitaalisten palvelujen saavutettavuuden annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Saavutettavuuden tila

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa https://suomi-seura.fi/ ja on laadittu 21.08.2020.

Tämä verkkosivusto täyttää pääosin (WCAG) esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja  poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Merkittävimmät puutteet ovat sivustolla olevissa kuvissa ja tiedostoissa (pdf, doc ym.), joista osa ei täytä saavutettavuuden vaatimuksia. Osa sivustolla olevista tiedostoista on laadittu ennen 23.9.2018, joten ne eivät kuulu sovellettavaan lainsäädäntöön. Vanhat tiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi vuosien 2020-2021 aikana.

Lisäksi sivustolla on puutteita mm. sen toimivuudessa näppäimistöltä. Nämä puutteet tullaan korjaamaan viimeistään sivuston uudistamisen yhteydessä.

Tarvittaessa pyydä tiedostoja saavutettavassa muodossa kyseiseltä Saavutettavuus yhteyshenkilöltämme.

Ei-saavutettava sisältö

Suomi seuran sivusto sisältää myös kolmannen osapuolen sovelluksia (verkkokauppa ym.). Näiden osalta Suomi-Seura ry pyrkii vaikuttamaan saavutettavuuteen, joten haluamme kuulla niissä mahdollisesti olevista saavutettavuuden puutteista.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä verkkosivusto on julkaistu 15.6.2017. Tämä seloste on laadittu 21.8.2020. Seloste perustuu mm. itsearvioon. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Kokko-Kokki Oy (www.saavutettavuus.fi).

Palaute ja yhteystiedot

Kerro meille saavutettavuuspuutteet ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Palautteen voit antaa verkkolomakkeella tai sähköpostitse.

Anna saavutettavuuspalautetta sähköpostilla: liisa.oinoenen@suomi-seura.fi.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuuspuutteita, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastaamme 14 päivän sisällä. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000