Tue Suomi-Seura ry:n toimintaa ulkosuomalaisten hyväksi

 

Lahjoituksellasi tuet Suomi-Seuran ulkosuomalaisille tarjoamia palveluita ja sen ulkosuomalaisparlamentin toimintaa. Lämmin kiitos tuestasi!

Voit tehdä lahjoituksen siirtämällä haluamasi summan rahankeräystilillemme
FI80 5541 2820 0287 37, OKOYFIHH (Helsingin Seudun Osuuspankki)
maksun viestiksi ”Lahjoitus Suomi-Seura ry:lle”

Rahankeräysluvan saaja:
Suomi-Seura ry (0202356-4)

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/20201/651, 18.05.2021

Toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 18.05.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään Suomi-Seuran palveluiden kehittämiseen ja ulkosuomalaisten osallisuuden lisäämiseksi:
-virtuaalinen Suomi-kylä maailmalla, digitaalinen parlamentti-istunto sekä digitaalisen osallistamisen ja vaikuttamisen malli ulkosuomalaisparlamentin toiminnalle
-neuvontapalveluiden saatavuuden kehittäminen
-sujuvan paluumuuton tukeminen ja paluumuuttajien Osaajaväylä Suomeen -mallin kehittäminen
-ulkosuomalaisille kohdennettujen verkkopalveluiden ja -viestinnän ylläpito ja kehittäminen sekä Suomen Silta -lehden julkaiseminen

Kerättävien varojen käyttöaika:
Kerätyt varat käytetään keräysluvan aikana.

Käytännön toimeenpanija:
Suomi-Seura ry