Tue Suomi-Seuran toimintaa

 

Lahjoituksellasi tuet Suomi-Seuran ulkosuomalaisille tarjoamia palveluita ja ulkosuomalaisparlamentin toimintaa. Lämmin kiitos tuestasi!

Voit tehdä lahjoituksen siirtämällä haluamasi summan rahankeräystilillemme
FI80 5541 2820 0287 37, OKOYFIHH (Helsingin Seudun Osuuspankki)
maksun viestiksi ”Lahjoitus Suomi-Seura ry:lle”

Rahankeräysluvan saaja:
Suomi-Seura ry (0202356-4)

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/20201/651, 18.05.2021

Toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 18.05.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään Suomi-Seuran palveluiden kehittämiseen ja ulkosuomalaisten osallisuuden lisäämiseksi:
-virtuaalinen Suomi-kylä maailmalla, digitaalinen parlamentti-istunto sekä digitaalisen osallistamisen ja vaikuttamisen malli ulkosuomalaisparlamentin toiminnalle
-neuvontapalveluiden saatavuuden kehittäminen
-sujuvan paluumuuton tukeminen ja paluumuuttajien Osaajaväylä Suomeen -mallin kehittäminen
-ulkosuomalaisille kohdennettujen verkkopalveluiden ja -viestinnän ylläpito ja kehittäminen sekä Suomen Silta -lehden julkaiseminen

Kerättävien varojen käyttöaika:
Kerätyt varat käytetään keräysluvan aikana.

Käytännön toimeenpanija:
Suomi-Seura ry