Suomi-Seuran logo

Värikoodit / Färgkoder / Colours

Sininen / Blå / Blue:

RGB – 0, 70, 127
CMYK – 100, 65, 0, 27

PANTONE – 2154 CP

Valkoinen / Vit / White

RGB – 255, 255, 255
CMYK – 0, 0, 0, 0

Sähköiseen käyttöön/ För webben /Digital use

LOGO PYSTY (JPG)
LOGO VAAKA (JPG)
LOGO PYSTY (PNG)
LOGO VAAKA (PNG)

Painotuotteisiin / I tryckform /Print use

Suomi-Seura ry logo pysty (PDF)
Suomi-Seura ry logo vaaka (PDF)