Stöd Finland-Samfundets verksamhet till förmån för utlandsfinländare

 

Finland-Samfundet rf är en expert på utlandsfinländskhet som betjänar finländare som bor eller flyttar utomlands eller återvänder därifrån. Finland-Samfundet informerar aktivt om aktuella utlandsfinländska teman och ger ut tidskriften Finlandsbron. Samfundet driver också utlandsfinländarparlamentet.

Finland-Samfundet ser till att utlandsfinländare beaktas i samhällsdebatten och beslutsfattandet. Ytterligare stöder samfundet verksamheten hos utlandsfinländska organisationer och medier.

Tack för att du är vår medlem!

Nya medlemmar, välkommen med i vår verksamhet: bli medlem>