Stöd Finland-Samfundets verksamhet till förmån för utlandsfinländare

 

Med din donation stöder du Finland-Samfundets tjänster till utlandsfinländare och verksamheten vid utlandsfinländarparlamentet. Tusen tack för ditt stöd!

Du kan donera genom att överföra ett valfritt belopp till vårt penninginsamlingskonto
FI80 5541 2820 0287 37, OKOYFIHH (OP Helsingfors)
skriv ”Donation till Finland-Samfundet rf” i meddelandefältet

Tillståndshavare:
Finland-Samfundet rf (0202356-4)

Penninginsamlingstillståndet har beviljats av
Polisstyrelsen

Nummer på och datum för penninginsamlingstillståndet:
RA/2021/651, 18 maj 2021

Tid och område för anordnande av insamling:
Tillståndet gäller hela Finland med undantag av Åland från 18 maj 2021 tills vidare

Användningsändamål för insamlade medel:
Insamlade medlen används till att upprätthålla och utveckla rådgivningstjänsterna till utlandsfinländare, utveckla verksamheten vid utlandsfinländarparlamentet (UFP) och informera om utlandsfinländska frågor.

Tid för användning av insamlade medel:
Insamlade medlen används under tiden för insamlingstillståndet.

Genomförare av insamling:
Finland-Samfundet