Stöd Finland-Samfundets verksamhet till förmån för utlandsfinländare

 

Finland-Samfundet rf är en expert på utlandsfinländskhet som betjänar finländare som bor eller flyttar utomlands eller återvänder därifrån. Finland-Samfundet informerar aktivt om aktuella utlandsfinländska teman och ger ut tidskriften Finlandsbron. Samfundet driver också utlandsfinländarparlamentet.

Finland-Samfundet ser till att utlandsfinländare beaktas i samhällsdebatten och beslutsfattandet. Ytterligare stöder samfundet verksamheten hos utlandsfinländska organisationer och medier.

 

Med din donation stöder du Finland-Samfundets tjänster till utlandsfinländare och verksamheten vid utlandsfinländarparlamentet. Tusen tack för ditt stöd!

Du kan donera genom att överföra ett valfritt belopp till vårt penninginsamlingskonto
FI80 5541 2820 0287 37, OKOYFIHH (OP Helsingfors)
skriv ”Donation till Finland-Samfundet rf” i meddelandefältet

Tillståndshavare:
Finland-Samfundet rf (0202356-4)

Penninginsamlingstillståndet har beviljats av
Polisstyrelsen

Nummer på och datum för penninginsamlingstillståndet:
RA/2020/140, 13 februari 2020

Tid och område för anordnande av insamling:
Tillståndet gäller hela Finland med undantag av Åland 1 april 2020–31 mars 2021.

Användningsändamål för insamlade medel:
Insamlade medlen används till att upprätthålla och utveckla rådgivningstjänsterna till utlandsfinländare, utveckla verksamheten vid utlandsfinländarparlamentet (UFP) och informera om utlandsfinländska frågor.

Tid för användning av insamlade medel:
Insamlade medlen används under tiden för insamlingstillståndet.

Genomförare av insamling:
Finland-Samfundet rf