Tjänster från våra partners

 

Välkommen att bekanta dig med våra partners som bidrar till vårt arbete till förmån för utlandsfinländare och återflyttare. Vi berättar om deras tjänster samt arrangerar tillställningar och tar fram material i samarbete med dem. Många av våra partners har förmåner och rabatter för medlemmar av Finland-Samfundet. Kom därför ihåg att nämna att du är vår medlem då du kontaktar dem!

FINEKS är en expat-tjänst som kopplar samman utlandsfinländare med arbetsgivare. FINEKS stöder utlandsfinländare som planerar att återvända till Finland, vill avancera i sin karriär utanför Finland eller är intresserade av distansarbete. FINEKS hjälper företag att hitta internationella finländska personer för nyckelpositioner i mållandet, i Finland eller för distansarbete.

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD.