Tjänster från våra partners

 

Välkommen att bekanta dig med våra partners som bidrar till vårt arbete till förmån för utlandsfinländare och återflyttare. Vi berättar om deras tjänster samt arrangerar tillställningar och tar fram material i samarbete med dem. Många av våra partners har förmåner och rabatter för medlemmar av Finland-Samfundet. Kom därför ihåg att nämna att du är vår medlem då du kontaktar dem!

FINEKS är en expat-tjänst som kopplar samman utlandsfinländare med arbetsgivare. FINEKS stöder utlandsfinländare som planerar att återvända till Finland, vill avancera i sin karriär utanför Finland eller är intresserade av distansarbete. FINEKS hjälper företag att hitta internationella finländska personer för nyckelpositioner i mållandet, i Finland eller för distansarbete.

 

 

Helppy lindrar en utlandsfinländares oro om sin åldrande närstående som bor i Finland. Helppy erbjuder familjen en egen pålitlig person, en helppare, som regelbundet besöker senioren. Familjemedlemmen som bor långt borta får dagboksanteckingar från varje besök direkt till sin telefon och vet alltid vad som har gjorts och hur dess närstående mår. Dessutom erbjuder Helppy alla andra tjänster och produkter som en senior behöver, samt hjälp med att organisera en smidig vardag. Det går snabbt och enkelt att beställa hjälp: läs mer helppy.fi

 

Nikula Legal (https://www.nikula.pro) är vicehäradshövding Anne Nikulas hemmakontor. Nikula Legal erbjuder juridiska tjänster och skattetjänster. Anne har över 30 års praktisk erfarenhet av domstol och av advokatyrket, skatteförvaltningen och banksektorn. Anne har hand om bland annat ärenden gällande förmögenhet och arv, avtal, bolagsrättsliga fall och i synnerhet skatteärenden – också internationell beskattning.

Kunderna är i huvudsak utlandsfinländare och utlänningar bosatta i Finland. Anne har sitt ursprung i Finland men hennes marknad är internationell. Ärendena behandlas via e-post och Teams/Zoom -förhandlingar på ett flexibelt och snabbt sätt trots tidsskillnaden mellan Finland och andra länder, även på kvällarna och helgerna. Den krypterade e-posten (https://securemail.nikulalegal.fi) är ett säkert sätt att redogöra för sina ärenden och att skicka dokument. Samarbetet med Finland-Samfundet har fortsatt i flera år. Samfundets medlemmar åtnjuter en nedsättning på 20 % av arvodet.

Anne Nikula + 358503416562 / anne@nikulalegal.fi

 

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD