Tidningen Finlandsbron

 

Finlandsbron är Finland-Samfundets medlemstidning. Den förmedlar information om moderna Finland och frågor som intresserar utlandsfinländare samt presenterar utlandsfinländare från olika håll i världen.

Finlansbron utkommer som ett elektroniskt faksimil på finska. De viktigaste artiklarna översätts till svenska och engelska.

Suomen Silta / Finlandsbron (faksimil)