Om oss

 

Finland-Samfundet rf är en organisation för utomlands bosatta finländare. Det har såväl personliga som organisationsmedlemmar runtom i världen. Vi stöder både vardagen och festen bland finländare i världen med 93 års erfarenhet.

Finland-Samfundets mission är att vara ett unikt kompetens- och servicecentrum för utlandsfinländare som bevakar utomlands bosatta finländares intressen. Samfundet stärker kontakterna till Finland bland ca 2 miljoner utlandsfinländare, synliggör utlandsfinländare i samhällsdebatten och beslutfattandet samt förmedlar aktuell information från Finland utomlands. Det främjar växelverkan mellan utlandsfinländare och Finland, upprätthåller kulturella kontakter och stärker Finlandsbilden.

Finland-Samfundet ger ut tidningen Finlandsbron och är sekretariatet för utlandsfinländarparlamentet. Ytterligare förmedlar det understöd till utlandsfinländska aktörer och utlandsfinländska medier.

Fråga mer om vår verksamhet!

Kontaktuppgifter för Finland-Samfundet rf
Finland-Samfundet rf:s direktion

Finland-Samfundet rf, en organisation för utomlands bosatta finländare