Seniorrådgivning

Är du i senioråldern, bor i världen och undrar över hur du ska ansöka om pension från Finland eller andra länder? Är du förbryllad över beskattningen av din pension? Planerar du eventuellt att återvända till Finland?

Från seniorrådgivningen får du hjälp och råd om du

  • är återflyttare eller planerar att återvända till Finland för pensionen,
  • har i något skede arbetat utomlands och nu får pensionsinkomster därifrån,
  • planerer att tillbringa pensionen utomlands eller
  • är seniorfinländare bosatt utomlands.

Seniorrådgivningen ger information om till exempel

  • hur du ska ansöka om pension i Finland och andra länder,
  • betalning av pension till Finland och praktiska bankarrangemang,
  • socialskydds- och skatteavtal mellan länder,
  • hur du fyller i skattedeklarationer,
  • förmåner och tjänster för pensionärer samt
  • praktiska frågor i samband med en återflyttning.

Du kan sända oss dina frågor per e-post eller ringa upp vår seniorrådgivare på vardagar kl. 9–16. Du kan också titta in på vårt kontor men reservera helst en tid hos vår rådgivare på förhand.

Personuppgifter behandlas enligt vår Dataskyddsbeskrivning för rådgivningstjänst.

Ytterligare uppgifter:
jenny.orphanou@suomi-seura.fi
+358 (0)41 7307333