Medlemsförmåner och medlemsavgifter

Finland-Samfundets medlemmar får många värdefulla förmåner:

  • Fyra nummer av tidningen Finlandsbron per år – två utkommer som eletroniska
  • Personlig rådgivning i ut- och återvandringsfrågor.
  • Kontakter med Finlandsskolor och finländska nätverk utomlands.
  • Landguider och utbildning till ett billigt medlemspris.
  • Kostnadsfri allmän juridisk konsultation från våra samarbetsjurister och 20 % i rabatt på deras ordinarie arvode (t.ex. testamente, äktenskapsförord).
  • Rabatt på produkter och tjänster hos många företag med ditt medlemskort.
  • Rabatt på i Finland utkomna böcker och produkter i vår webbutik.
  • Du stöder verksamheten i utlandsfinländarparlamentet.

Finland-Samfundet är en oberoende organisation med både personliga och organisationsmedlemmar överallt i världen. Årliga medlemsavgiften för personliga medlemmar är 35 €. Familjemedlemmar som bor i samma hushåll kan också bli medlemmar och deras medlemsavgift är 17 €/person (inkluderar inte medlemstidningen). Årliga medlemsavgiften för under 30-åriga studenter är 20 € som inkluderar medlemstidningen.

Ett medlemskap i Finland-Samfundet är en nyttig gåva till glädje för dina vänner eller släktingar.

Du kan bli medlem antingen via webbutiken eller genom att fylla i medlemsansökan på våra sidor.


Kontonummer, medlemsavgifter och medlemssekreterare i världen

Adressändring, personlig medlem

Medlemsförmåner för utlandsfinländska organisationer

Information om utlandsfinländska organisationer