Finland-Samfundets nyhetsbrev

Beställ vårt nyhetsbrev och hålls à jour med vad som sker på Finland-Samfundet och få information om aktuella utlandsfinländarfrågor.

Vi ger ut två nyhetsbrev så att du får just det innehåll som betjänar dig bäst.

FINLAND-SAMFUNDETS NYHETSBREV

  • utkommer 11 gånger årligen och är avsett för alla som bor utomlands och/eller är intresserade av utlandsfinländskhet.
  • är på finska men vissa nyheter översätts till svenska och engelska.

FINLAND-SAMFUNDETS NYHETSBREV TILL ORGANISATIONER

  • utkommer fyra gånger årligen och är avsett för personer verksamma på utlandsfinländska organisationer. Brevet innehåller nyheter viktiga för organisationerna såsom uppgifter om stöd till utlandsfinländsk kultur- och hobbyverksamhet. Via brevet kan organisationerna dessutom informera om sina aktiviteter.
  • utkommer på finska, svenska och engelska.

Du kan beställa nyhetsbrevet genom att fylla i ett formulär på våra webbsidor.

Dataskyddsbeskrivning