Utlandsfinländarparlamentet (UFP) grundades i år 1997 av Finland-Samfundet rf tillsammans med utlandsfinländska samfund som samfundens forum. Samrådet med utlandsfinländarna är möjligt genom UFP.

Utlandsfinländarparlamentets session 2017, Helsingfors universitets Solennitetssal. Foto: Petra Lönnqvist Suomi100.
Utlandsfinländarparlamentet är utlandsfinländarsamfundens (1) samarbetsforum, då de utlandet bosatta finländare besluter i sessionen tillsammans om frågor viktiga för dem. I första hand riktar sig verksamhet mot finska beslutsfattare, som informeras om utlandsfinländska livsvillkor och synvinklar. UFP fungerar som en (2) diskussions- och informationskanal både för utlandsfinländare i deras hemvist länder ock för Finland. UFP är en (3) inflytande opinionsbildare då dess resolutioner förmedlas till Finlands myndigheter, lagstiftare och andra samhälleliga aktörer som kan sådeles bättre iakta utlandsfinländarnas gemensamma förslag till förbättringar.

Dubbelt medborgarskap är vårt största gemensamma framgång

Finland-Samfundet frågade utlandsfinländare vad de konstaterar att vara utlandsfinländarparlamentets mest betydande framgång. Till en betydlig majoritet av svaranden (70 %) är det dubbelt medborgarskap (2003). En femtedel (20 %) tycker att den mest betydande framgången är brevröstningsrätt till de som bor i utlandet eller råkar vara utomlands under valet (2017, i bruk sedan 2019). Av svaranden lyfter 6 % upp till första platsen stöd av språk och kultur för utlandsfinländarbarn och ungdom. Detta arbete fortsätter. Mer Finland-Samfundets nya Finlandsbron 2-2020, s. 2 elektronisk tidning)

Den flyttade 10. sessionen hölls 10.-11.6.2021

Finland-Samfundets styrelse beslöt den 18.3. att på grund av coronavirussituationen flyttas utlandsfinländarparlamentets 10. session i Finlandia-huset, Helsingfors till året 2021. Den nya tidspunkten är (to-fre) 10.-11.6.2021. Nya sessionsinbjudningar skall sänds till alla UFP samfund före 9.12.2020. Upplysningar: parlamentssekreterare info@usp.fi, +358 (0)44 7109387 (ny 044-nummer mottar också textmeddelanden, gammal 09-nummer fungerar fortfarande).

Vi tackar för deras aktivitet alla som anmält sig till sessionen och de samfund som lämnade in motioner! En hel 141 utlandsfinländska samfund anmälde sig till sessionen före den sista dagen, och 69 motioner inlämnades för parlamentssessionens behandling. De gäller till den flyttade 10. sessionen. Flyttningen tillåter samfund att göra motioner ännu tills tre månader före sessionen (9.3.2021). Antalet av samfund som är med i UFP:s arbete steg upp till 544, i 37 länder.

FÖR ATT UNDVIKA CORONAEPIDEMINS SPRIDNING: Finland-Samfundet uppmuntrar (18.3.2020) att Utomlands bosatta finländare ska stanna i sitt nuvarande hemvistland. Finland-Samfundets personal jobbar tillfälligt på distans. Vänligen kom överens i förväg om möten och besöken vid vårt Mariegatans kontor. Vi betjänar mån – fre kl. 9–15. Kontakta direkt den person du önskar att träffa: personalens kontaktuppgifter.

2017 sessionens deltagare i sessionens utställning #stoltsverigefinne, från Sverige

UTLANDSFINLÄNDARE utgör en resurs till Finland. Ca. 300 000 av dem är medborgare och över 254 000 är röstberättigade. Tillsammans med dem som identifierar sig som av finsk bakgrund, finns det ca 2 miljoner finländare utomlands. De utgör en resurs till Finland. De gör Finland och finskhet kännt ute i världen. De hämtar i utlandet lärda kunskaper och färdigheter till Finland. Denna interaktion är viktigt åt Finland; att utlandsfinländarnas förbindelser till Finland bryts inte. UFP hjälper till att kontakten med det finländska samhället förblir levande.

Välkommen att besöka oss i Finland-Samfundet, på Mariegatan 8, I Helsingfors Kronohag.

UFP:s VERKSAMHET GRUNDAR SIG PÅ motioner gjorda av utlandsfinländska samfund och på resolutioner deras representanter godkänner i plenarsession. Alla utlandsfinländska sammanslutningar kan delta i parlamentets arbete genom att ratificera UFP:s stadgar. Deltagandet medför inga ekonomiska fördelar eller skyldigheter. Parlamentet sammankommer med 2-3 års mellanrum till plenum i Helsingfors då sessionen är ett stort utlandsfinländarnas möte i landet. UFP är en del av Finland-Samfundet rf som främjar resolutioner godkända av parlamentet tillsammans med UFP:s presidie. Presidiets 8 UFP regionernas representanter upprätthåller dialog mellan utlandsfinländare och Finland. Presidiets arbete styrs av talmannen som är Finland-Samfundets ordförande. På detta sätt är intressebevakning en del av Finland-Samfundets uppgift som kompetens- och servicecentrum för utlandsfinländare att bevaka utomlands bosatta finländares intressen. Usp.fi hemsida är en del Finland-Samfundets webplats.

 

VÄLKOMMEN NY ÅR OCH NY DECENNIUM! I 2020 fyller utlandsfinländarparlamentet 23 år (födelsedatum 5.8.1997).