Utlandsfinländarparlamentets handbok

UFP:s stadgar och arbetsordning är de officiella dokument, som UFP:s verksamhet grundar sig på. Vidare, i UFP:s handbok USP käsikirja deltagande samfund hittar riktgivande och praktiska råd om participation i UFP.

Veli J.Ylänkö, långvarig vicetalman för Kanada, skrev den första versionen av handboken år 2002. Handboken uppdaterades efter 6. sessionen år 2010, och i januari 2013. Den senaste uppdateringen innehåller beslut av 8. sessionen år 2015 och innehåller regionala stadgar i bilagor (för regioner som ville adoptera dem). Den är daterad september 2016.

Handboken finns enbart på finska: Utlandsfinländarparlamentets handbook (september 2016): USP_kasikirja_2016 (doc)