Nordeuropa: Aktuellt

 

Då din samfund ändrar e-post adress: vänligen beratta den nya UFP kontakt adressen, gärna e-post eller minst brevpost adress, till Seija (seija32@hotmail.com) eller till Finland-Samfundet (info@usp.fi).