Gör en ny motion

Samtliga utlandsfinländska samfund, som har ratificerat UFP:s stadgar, presidiet och Finland-Samfundet rf, har rätt att framlägga motioner för behandling i utlandsfinländarparlamentet. Motioner påverkar parlamentets arbete och dess uttalanden och ställningar. Därför lönar det sig att fundera nogrant på motioner och lämna dem in i god tid.

Utlandsfinländska samfund bör presentera de motioner som organisationen ifråga önskar framlägga till behandling senast tre månader före sessionen. Följande parlamentsession flyttades pga. koronaviruspandemin med exact ett år, till juni 2021. Session hölls den 11.-12.6.2021. Enligt stadgarna bör motionerna alltså framläggas senast tre månader före session, dvs. senast den 10.3.2021.

Senast en månad före sessionen sänder Finland-Samfundet sessionens föredragningslista och ett sammandrag av motionerna till samtliga anmälda representanter.

Hur gör jag en motion?

Motionen kan göras antingen på en färdig blankett (se nedan) eller fritt men dock alltid skriftligt. Motionen borde innehålla följande uppgifter:

1. namn och kontaktuppgifter till det samfund som lägger fram motionen,
2. rubrik, där ärendet framgår,
3. motionstexten och motiveringar, där det framgår motionens syfte och mål,
4. förslag till motion, och
5. ordförandes namn (obs. tidigare: underskrift).

Här nedan hittar du färdiga motionsblanketten. Skriv ut blanketten, fyll i den, skriv under och e-posta den till info@usp.fi eller posta den till: Utlandsfinländarparlamentet, Finland-Samfundet rf, Mariegatan 8, 00170 Helsingfors, Finland.

Observera att blanketten kan skickas elektroniskt, dvs. per e-post, till Finland-Samfundet, för den behöver inte mera undertecknas av samfundets ordförande (hans/hennes namn behövs ännu). En skannad motion som är undertecknad kan sändas elektroniskt. En färdig motion kan dessutom fotograferas med många nytida telefon och foton kan sedan skickas som en bilaga till e-post.

Motionsblanketter:

Aloite_Motion_2020-2021 (doc)          Aloitelomake_Motion_2020-2021 (pdf)

Behöver ni hjälp?

Ni kan kontakta den egna regionens vice talman eller parlamentssekreterare / Finland-Samfundet. Vi hjälper gärna till med motionerna! E-post: info@usp.fi eller tel. +358 (0)9 684 1210.