Att lämna en motion

Regionens talman Kati Hognes utmanar EU och riksdagskandidater av vårens 2019 två brevröstningsval, jurnalist Kari Lumikero modererar.

Välkommen att lämna ert samfundets motion till den kommande, 10. UFP Sessionens hehandling (11.-12.6.2021)! Den sista inlämningsdagen är den 10.3.2021. Här finns råd och blanketten.

UFP:s verksamhet baserar sig på motioner och resolutioner. Alla utlandsfinländska organisationer som följer officielt UFPs verksamhet, Presidiet och Finland-Samfundet har rätt att göra motioner till parlamentet. Under utlandsfinländarparlamentets session behandlas de inlämnade motionerna först i utskott och sen i plenarsessionen.

Permanenta och övriga utskott tillsättade av sessionen vid behov påarbetar varje skickade motion till en betänkande, som bör innehålla en förslag till beslut. Dan kan vara en ställning till en sak eller ett beslut att inte ta position till ärenden av motionen. Utskott kan om de så vill, höra eksperter. Efter förhandling inom utskott överlämnar utskott förslag till resolutioner till plenarsessionen, där resolutioner antingen godkänns eller avslås.

Resolutionerna överlämnas till Finlands statsministers kansli och genom den, till Statsrådet. Ministerierna ger sina utlåtanden om resolutionerna. Resolutionssammanfattningen kan skickas också till andra parter nämnade av resolutionen, som en önskan för betänkandet eller för information. Resolutionerna utgör grunden för UFP:s presidies och Finland-Samfundets intressebevakning.

Motionerna bör enligt UFP:s stadgar inlämnas till Finland-Samfundet senast tre (3) månader före sessionen. Altså kan lämna motionen till den 10. sessionen i Juni 2021 tills 10.3.2021.

Finland-Samfundet tar dock gärna emot motioner i god tid före detta datum därför at samfundets personal, inklusive parlamentsekreterare, kan då bättre reda och göra bakgrundsfakta till motionerna för utskottsbehandlingen. Det lönar sig också att samfundet som lämnar in en motion, tar kontak med sin regionens UFP representant (vice talman av UFP:s Presidie), som har mycket erfarenhet. Ibland påarbetas motioner tillsammans inom regionmöten.

Gör en ny motion – praktisk råd över hur man gör en motion och blanketten

Motionssammandragar – presenterar motioner behandlade av UFP:s sessioner. En motionssammandrag samlar ihop alla motioner lämnde till en viss session och föreställer di utskott var de kunde bli påarbetade. Följaktligen, motionernas numror motsvarar numror av resolutioner behandlade av parlamentets session.

Utlandsfinländarparlamentets Stadgar och arbetsordning