Tjänster för utlandsfinländska organisationer

 

Som medlem får din organisation finska flaggan.

Finland-Samfundet har många medlemsförmåner för utlandsfinländska organisationer. Dessutom delar vi ut understöd till utlandsfinländsk kultur- och hobbyverksamhet två gånger per år ur medel som undervisnings- och kulturministeriet beviljat.

Medlemsförmåner för utlandsfinländska organisationer

Understöd till utlandsfinländska organisationer

Beställa nyhetsbrev till utlandsfinländska organisationer!

En idébank för utlandsfinländska organisationer

Uppdatera uppgifter om utlandsfinländska organisationer