Tjänster för Finlandsskolor

 

Elever i Finlandskol i Hongkong.
Elever i Finlandskol i Hongkong.

Finlandsskolor är språkskolor på fritiden. Där kan utlandsfinländska barn och unga lära sig om finska språket och kulturen. Det finns runt 140 Finlandsskolor med över 4 000 barn och unga runtom i världen.

Finland-Samfundet betjänar Finlandsskolor bland annat genom att bevilja understöd till deras verksamhet, tillställningar och anskaffningar. Som medlem i Finland-Samfundet får Finlandsskolor ett årligt bokbidrag. Våra medlemsorganisationer får också finska flaggan – beställ en här!

Många utlandsfinländska barn och unga med svenska som modersmål går i en svensk språkskola där de bor. Dessa skolor motsvarar Finlandsskolor, det vill säga de är språkskolor som får svenskt statsunderstöd. En svensk språkskola kan söka finländskt statsunderstöd för sina finländska elever. Understödet beror på antalet elever och söks hos Finland-Samfundet.