Flaggor åt utlandsfinländska organisationer

 

Finland-Samfundets medlemsorganisationer har en möjlighet att få finska flaggan i gåva. Du kan beställa flaggan med  formuläret nedan. Du kan antingen hämta flaggan på Finlands-Samfundets kontor vid en på förhand överenskommen tidpunkt eller begära den per post. För mer information: maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi

Personuppgifter behandlas enligt vår Dataskyddsbeskrivning för understöd.