Understöd till Finlandsskolor

 

Hos Finland-Samfundet kan Finlandsskolor söka statsunderstöd Undervisningsstyrelsen beviljat för sin verksamhet.

Till tillställningar och engångsanskaffningar kan Finlandsskolor söka understöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljar alla utlandsfinländska aktörer.

Finlandsskolor kan också söka informationsunderstöd till skilda projekt och anskaffningar med samband till information.

Statsunderstöd till regionala utbildningsdagar för lärare i Finlandsskolor söks via Finland-Samfundet med ett särskilt formulär (endast på finska).

Personuppgifter i understödsformulär behandlas enligt vår Dataskyddsbeskrivning för understöd.