Böcker åt utlandsfinländska organisationer

 

Finland-Samfundet rf stöder sina utländska medlemsorganisationer genom att dela ut finländsk litteratur. 

En förutsättning för ett få böcker är att medlemsavgiften för 2021 betalats.

En organisation som vill ha böcker ska ha en gemensam bibliotekslokal som kan utnyttjas av dess medlemmar åtminstone vid bestämda tidpunkter.

Personuppgifter behandlas enligt vår Dataskyddsbeskrivning för understöd.