Böcker åt utlandsfinländska organisationer

 

Finland-Samfundet rf stöder sina utländska medlemsorganisationer genom att dela ut finländsk litteratur. 

OBS! På grund av renoveringen av Finland-Samfundets kontor kan böckerna inte hämtas på vårt kontor för tillfället, såvida du inte kommer överens om en hämtningstid på förhand.  Vi skickar böcker två gånger om året: i juni och i november-december. Ansökningsomgången för böcker för 2021 har avslutats. För böckerna för 2022 kommer ett onlineformulär att öppnas längst ner på denna sida i februari 2022. För mer information: maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi

En förutsättning för ett få böcker är att medlemsavgiften betalats.

En organisation som vill ha böcker ska ha en gemensam bibliotekslokal som kan utnyttjas av dess medlemmar åtminstone vid bestämda tidpunkter.

Personuppgifter behandlas enligt vår Dataskyddsbeskrivning för understöd.