Tillgänglighetsutlåtande

 

Välkommen, detta är tillgänglighetsutlåtandet från Finland-Samfundet rf.

Med tillgänglighet avses att webbplatsen och tillämpningarna kan användas och förstås enkelt.

Hur uppfylls kraven

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster *1 som baserar sig på Europeiska unionens webbtillgänglighetsdirektiv *2. Lagen förutsätter lika möjligheter att använda tjänster.

  1. https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/
  2. https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Finland-Samfundet rf strävar att garantera att dess digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen och EU-tillgänglighetsdirektivet.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten.

Tillgänglighetsstatus

Detta tillgänglighetsutlåtande rör webbplatsen https://suomi-seura.fi/ och har upprättats 21 augusti 2020.

Webbplatsen uppfyller till största delen kriterierna på A- och AA-nivå i riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines. De kriterier som inte uppfylls och undantagen nämns nedan.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Ännu uppfyller webbplatsen inte alla krav. De största bristerna rör bilderna och filerna (PDF, DOC m.m.) på sidorna. En del av dem uppfyller inte tillgänglighetskraven. Vissa filer har skapats före 23 september 2018 och omfattas därmed inte av tillämpliga lagstiftningen. Målet är att förnya gamla filerna under 2020–2021 och då se till att de blir tillgängliga.

Andra brister rör bland annat hur bra sidorna kan användas med ett tangentbord. Dessa brister kommer att åtgärdas senast när webbplatsen förnyas.

Begär vid behov filer i användbart format av vår kontaktperson i tillgänglighetsfrågor.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen innehåller också tillämpningar från tredje parter (webbutiken m.m.). Till dessa delar strävar Finland-Samfundet rf att påverka tillgängligheten. Därmed tar vi gärna emot information om eventuella tillgänglighetsbrister i detta samband.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtandet

Webbplatsen har öppnats 15 juni 2017. Detta utlåtande har upprättats 21 augusti 2020. Det baserar sig bland annat på självvärdering. Platsens tillgänglighet har utvärderats av Kokko-Kokki Oy (www.saavutettavuus.fi).

Respons och kontaktuppgifter

Informera oss om tillgänglighetsbrister så gör vi vårt bästa för att åtgärda dem.

Du kan sända respons med ett webbformulär eller per e-post. Sänd tillgänglighetsrespons per e-post till liisa.oinonen@suomi-seura.fi.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Lägger du märke till tillgänglighetsbrister på webbplatsen ska du först sända respons till oss – ansvarige för den. Vi svarar inom 14 dagar. Är du inte nöjd med vårt svar eller får inte svar inom två veckor kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På dess webbplats berättas detaljerat hur du lämnar in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000