En idébank för utlandsfinländska organisationer

Tillsammans med utlandsfinländska organisationer har Finland-Samfundet tagit fram en idébank vars syfte är att hjälpa nya aktörer att skapa sig fungerande praxis och att presentera färska idéer för alla utlandsfinländska organisationer. Idébanken blir aldrig klar utan är ett levande dokument som hela tiden kompletteras och uppdateras. Vi lägger mycket gärna era bästa idéer kring verksamhet, evenemang och förvaltning till idébanken. Banken öppnas på Finland-Samfundets webbplats i början av 2023. Ett varmt tack till alla som deltagit i projektet!

Om din organisation har en rutin som underlättar livet i organistionen, en bra idé för att rekrytera medlemmar eller andra idéer som ni kan använda för att stödja andra utlandsfinländska organisationer, skicka ett e-postmeddelande till maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi och hjälp oss att skapa en idébank!