Förenta stater och Sydamerika: Aktuellt

 

UFP:s 10. session i Helsingfors flyttad till året 2021: på grund av coronavirussituationen är utlandsfinländarparlamentets 10. session i Helsingfors, Finlandia-huset (den 11.–12. juni 2020) flyttad till året 2021. Redan inlämnade motioner gäller till den flyttade 10. sessionen. Den nya sessionstidpunkten meddelas snarast. Dagen före sessionen håller alla världens åtta UFP regioner sina egna Regionmöten, till och med regionen Förenta stater och Sydamerika skall ha sin egen sessionens förberedande möte. Regionens representant skall informera senare i god tid om nomineringsprocess och valet av regionens representant och hans/hennes suppleant.

Då din samfund ändrar e-post adress: vänligen beratta den nya UFP kontakt adressen, gärna e-post eller minst brevpost adress, till Hanna (dhkpwagner@yahoo.com), Teuvo (teuvo_pulkkinen@hotmail.com) eller till: info@usp.fi