År 2007 lämnade presidiet till riksdagen 25 700 undertäckningar från 51 länder för dubbelt medborgarskap (lag kom i kraft 1.6.2003).

Motionssammandragar

En viss antal av motioner inlämnas till varje utlandsfinländarparlamentets session före den sista inlämningsdagen. Motioner till den följande, 10. sessionen finns här under på listan Inlämnade motioner.

Under dem finns Motionssammandragar av tidigare sessioner där motioner är redan föreställda för vissa sessionens utskott och sålunda har fått sin slutliga ordningsantal, och där likadana motioner kopplades tillsammans då Finland-Samfundets personal lade till bakgrundsmaterial till motionerna för smidig behandling i olika utskott. På det sättet kan motionernas antal och namn ändra från Inlämnade motioner listan till Motionssammandrag.

Motioner inlämnade till den 10. sessionen

Denna lista presenterar motioner i den ordning som de inlämnades till den 10. sessionen (flyttad till juni 2021), med ursprungliga namn och med namnet av utlandsfinländsk samfund som lämnade den. Motionens beskrivning är informell. Nya motioner kunde göras tills den sista inlämningsdagen 10.3.2021. Tack till alla aktiva utlandsfinländska samfund!

Efter den sista inlämningsdagen ger Finland-Samfundets personal bakgrundsmaterial till motionerna och formar dem samtidigt till resolutionsförslag. Förslagen behandlas under sessionen i olika utskott. Motionens slutliga nummer kommer att följa dess utskott placering. Dessutom behandlas även UFP:s bokslut och budget. Enligt UFP:s stadgar kan sessionen ha 10 fasta utskott om de inte slås ihop, och tillfälliga utskott. Parlamentets session godkänner förslaget.

Motion nummer 1/2020: Ryhmälukuoikeudet digitaaliselle medialle
Inlämnad av: Ateenan suomalaiset ja ystävät, Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Motionens innehåll: pyydetään Suomessa toimivia kustantamoita laajentamaan kirjojen ja lehtien digitaalisia lukuoikeuksia ryhmälukuoikeuksiin.

Motion nummmer 2/2020: Passin hinta Suomen ulkopuolelta haettaessa
Inlämnad av: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Motionens innehåll: ehdotetaan, että selvitettäisiin mitkä ovat ulkomailta käsin haettavan passin korkean hinnan perusteet ja että hintaa kohtuullistettaisiin.

Motion nummer 3/2020: Passin haku Beneluxissa
Inlämnad av: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Motionens innehåll: ehdotetaan, että Haagiin saataisiin takaisin passinhakumahdollisuus.

Motion nummer 4/2020: Liikkuvia passisalkkuja Keski-Eurooppaan
Inlämnad av: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Motionens innehåll: esitetään, että Keski-Euroopan alueella otetaan käyttöön passisalkkuja passinhakumatkojen kohtuullistamiseksi.

Motion nummer 5/2020: Passin voimassaoloaika takaisin kymmeneksi vuodeksi
Inlämnad av: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Riminin Suomi-seura
Motionens innehål: ehdotetaan, että Suomen pitää nopeasti palata kymmenvuotisten passien käytäntöön.

Motion nummer 6/2020: Käyttämättömien kuukausien lisääminen uuteen passiin
Inlämnad av: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Motionens innehål: esitetään, että vanhan passin jo maksetut, käyttämättömät kuukaudet lisätään uuden passin voimassaoloaikaan.

Motion nummer 7/2020: Ylen ohjelmien seurantamahdollisuuksien parantaminen
Inlämnad av: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), USAtoday.com
Motionens innehål: esitetään, että YLE parantaa palvelujaan ja jatkaa niiden kehittämistä myös ulkosuomalaisten käyttöön.

Motion nummer 8/2020: Raportointi Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman toteutumisesta
Inlämnad av: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Motionens innehål: esitetään, että Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti selvittävät ja raportoivat ulkosuomalaisyhteisöille vuosittain Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman toteutumisesta.

Motion nummer 9/2020: Suomen kansalaisuus pysyväksi
Inlämnad av: Ranskan Suomi-Seura – Association Finlandaise en France, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Motionens innehål: esitetään, että Suomen kansalaisuutta ei menetä automaattisesti 22-vuotiaana henkilö, jolla on myös toisen maan kansalaisuus ja jolla ei ole riittävää yhteyttä Suomeen; kerran myönnetyn kansalaisuuden tulisi olla pysyvä.

Motion nummer 10/2020: Ulkosuomalaisen sähköisen asioinnin helpottaminen (sähköinen tunnistautuminen)
Inlämnad av: Ranskan Suomi-Seura – Association Finlandaise en France, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Benalmadenan Suomalaiset ry
Motionens innehål: ehdotetaan, että kansalaisten sähköistä tunnistautumista tulisi helpottaa siten, että luodaan yksi yhtenäinen ja helppokäyttöinen kansallinen sähköisen tunnistautumisen muoto.

Aloite numero 11/2020: Ulkosuomalaisjärjestöjen toiminta Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien tiloissa
Aloitteen tekijät: Ranskan Suomi-Seura – Association Finlandaise en France, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: esitetään, että ulkosuomalaisparlamentti kartoittaa kaikki Suomen valtion rahoittamat kulttuuri- ja tiedeinstituutit eri maissa ja pyrkii vahvistamaan Hallituksenulkosuomalaispoliittisessa ohjelmassa mainittua yhteistyötä paikallisten suomalaisjärjestöjen kanssa.

Aloite numero 12/2020: Lisätä suvaitsevaisuutta, positiivista viestintää sekä tietoisuutta ulkosuomalaisista
Aloitteen tekijät: Ranskan Suomi-Seura – Association Finlandaise en France, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: esitetään, että Suomi-Seura eli ulkosuomalaisparlamentin sihteeristö pyrkii voimakkaasti edistämään ulkosuomalaisten positiivista näkyvyyttä suomalaismedioissa.

Aloite numero 13/2020: Suomi-koulujen valtionavustuksen kriteerien tarkistus ja perusrahoituksen tuntuva korotus
Aloitteen tekijät: Manchesterin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Pohjois-Kreikan Suomi-Seura 
Sisältö: vaaditaan Suomi-koulujen rahoituksen kriteerien tarkistusta ja perusrahoituksen tuntuvaa korotusta.

Aloite numero 14/2020: Suomi-koulujen rahoitus
Aloitteen tekijät: Hampurin suomalainen koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Firenzen Suomi-Seura
Sisältö: vaaditaan opetus- ja kulttuuriministeriötä noudattamaan eduskunnan tahtoa nostamalla Suomi-koulujen valtionavustusta pysyvästi huomioiden Suomi-koulujen jatkuvasti kasvavan määrän ja jo olemassa olevien Suomi-koulujen toiminnan turvaamiseksi.

Aloite numero 15/2020: Suomi-koulujen ryhmäkoon pienentäminen
Aloitteen tekijät: Hampurin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Firenzen Suomi-Seura, Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Sisältö: kehotetaan opetus- ja kulttuuriministeriötä pienentämään valtionavustukseen vaadittua ryhmäkokoa kuudesta neljään oppilaaseen, kielitaidoltaan eritasoisten oppilaiden laadukkaan opetuksen turvaamiseksi.

Aloite numero 16/2020: Alle 3-vuotiaat Suomi-koulujen valtionavustuksen piiriin
Aloitteen tekijät: Hampurin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Firenzen Suomi-Seura, Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Sisältö: kehotetaan opetus- ja kulttuuriministeriötä ulottamaan valtionavustus alle 3-vuotiaiden suomikoululaisten opetukseen ja korottamaan Suomi-koulujen tukea vastaavasti, niin etteivät alle 3-vuotiaat tule jakamaan 3-18-vuotiaille jo nykyään kuuluvaa rahoitusta.

Aloite numero 17/2020: Suomi-kouluille oma momentti valtion budjetissa
Aloitteen tekijät: Manchesterin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Sisältö: vaaditaan opetus- ja kulttuuriministeriötä lisäämään valtion budjettiin oma momentti Suomi-kouluille rahoituksen selkeyttämiseksi ja turvaamiseksi.

Aloite numero 18/2020: Yleisen kielikokeen (YKI) suorittaminen Suomen ulkopuolella
Aloitteen tekijät: Düsseldorfin suomalainen kielikoulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Sisältö: esitetään, että Suomen virallisten kielten tukemiseksi Yleisiä kielitutkintoja koskevaa lainsäädäntöä muutetaan niin, että Suomen virallisten kielten kielikokeiden suorittaminen on mahdollista myös Suomen ulkopuolella.

Aloite numero 19/ 2020: Aktiviteetteja nuorille Suomi-koulun jälkeen
Aloitteen tekijät: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, Ranskan Suomi-Seura – Association Finlandaise en France
Sisältö: ehdotetaan, että Suomi-kouluissa kerrottaisiin Suomen koulutus- ja työmahdollisuuksista. Elinkeinoelämän keskusliitto ja Kauppakamari esittelisivät jäsenilleen harjoittelupaikkojen tarjoamista ammattikoulutuksessa oleville toisen polven suomalaisille.

Aloite numero 20/2020: Opettajien kansainvälisten koulutuspäivien ja maakohtaisten koulutuspäivien rahoittamisen varmistaminen
Aloitteen tekijä: Hampurin suomalainen koulu
Sisältö: esitetään, että Suomi-koulujen opettajien kansainvälisiin koulutuspäiviin ja maakohtaisiin koulutuksiin tulisi saada vuosittain riittävän korkea määräraha opettajien säännöllisen täydennyskoulutuksen takaamiseksi.

Aloite numero 21/2020: Oppimishäiriöisten ja muunlaista tukea tarvitsevien oppilaiden tukirahoitus
Aloitteen tekijä: Hampurin suomalainen koulu
Sisältö: pyydetään, että opetusviranomaiset selvittävät, miten ulkosuomalaisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien kartoitus ja hoito on järjestetty ja vedotaan Opetushallitukseen, että se rahoittaisi kouluavustajan palkkausta niissä ulkomailla toimivissa Suomi-kouluissa, ulkomaankouluissa ja Eurooppa-kouluissa, joissa opetuksen eriytykseen on erityistä tarvetta.

Aloite numero 22/2020: Ulkosuomalaisen väestökirjanpitokunnan määräytyminen
Aloitteen tekijät: Edinburgin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: esitetään, että Kotikuntalain 2. artiklan tulee koskea myös ulkosuomalaisia ja lain pitäisi mahdollistaa ulkosuomalaisen väestökirjanpitokunnan muuttaminen jälkeenpäin, perhesuhteiden ja/tai tunnesiteiden perusteella.

Aloite numero 23/2020: Vakituisesti ulkomailla EU- ja ETA-alueen ulkopuolella asuvan Suomen kansalaisen Suomen ajokortin uusinta
Aloitteen tekijä: The Finnish American Chamber of Commerce, San Diego, UFP region USA och Latinamerika
Sisältö: ehdotetaan, että Suomen kansalaisen, joka asuu vakituisesti ulkomailla, tulisi olla oikeutettu uusimaan Suomen ajokorttinsa sen voimassaolon päättyessä

Aloite numero 24/2020: Etäkoulu Kulkurin valtionavustuksen tasokorotus
Aloitteen tekijät: Frankfurtin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: kehotetaan opetus- ja kulttuuriministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla Kansanvalistusseuran ylläpitämän Etäkoulu Kulkurin valtionavustukseen saadaan verkko-opetuksen edellyttämä tasokorotus niin, että vuotuinen valtionavustus on vähintään 200 000 euroa. Kyseessä tulee olla erikseen Etäkoulu Kulkurille osoitettu rahoitus, joka ei vähennä momentin muiden toimijoiden rahoitusta.

Aloite numero 25/2020: Kesälukioseuran valtionavustus turvattava
Aloitteen tekijät: Frankfurtin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: kehotetaan opetus- ja kulttuuriministeriötä nostamaan Kesälukioseuran valtionavustuksen tasoa vähintään vuoden 2013 tasolle, jotta ulkosuomalaislapsille ja -nuorille suunnattu tärkeä kesäleiritoiminta voidaan käynnistää uudelleen. Kyseessä tulee olla erikseen Kesälukioseuralle osoitettu rahoitus, joka ei vähennä momentin muiden toimijoiden rahoitusta.

Aloite numero 26/2020: Aurinkorannikolla asuvien suomalaisten lasten ja nuorten koulunkäynnin turvaaminen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä
Aloitteen tekijät: Aurinkorannikon suomalainen koulu, Asociación Cultural Finlandesa Kaleva – Kulttuuriyhdistys, Asociación Finlandesa Suomela, Club de Leones Torremolinos Suomi, Sofian kannatusyhdistys ry / Sofia-opisto, Benalmadenan Suomalaiset ry
Sisältö: kehotetaan Suomen opetus- ja kulttuuriministeriötä turvaamaan Aurinkorannikon suomalaisen koulun olemassaolo myöntämällä oppilas- ja opiskelija-kohtainen valtionosuus ilman aikarajoituksia, sekä takaamaan Suomen kansalaisten joustava koulunkäynti suomalaisessa koulutusjärjestelmässä suomen kielellä ilman kotikuntavaatimusta. Koulun tulisi varmuudella saada jatkaa toimintaansa ja sen kehittämistä. Korostetaan, että Suomen ulkomaankouluilla on opetustyönsä lisäksi merkittävä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen rooli paikallisen suomalaisen yhteisön elämässä ja hyvinvoinnissa, ja että kokonaisvaltaisen arvioinnin kyky on koko suomalaisen yhteiskunnan etu.

Aloite numero 27/2020: Suomenkielen osaston perustaminen Ranskaan/kieliosaston yläkoulu Pariisin alueelle (RETIRERAD 14.4.2021)
Aloitteen tekijät: Länsi-Pariisin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: toivotaan opetus- ja kulttuuriministeriön tukea Ranskaan perustettavalle suomenkielen osaston hankkeelle / Pariisin alueen arvostetun Lycée International de Saint-Germain-en-Laye’n yläkoulun kieliosastona. Kuten vanhempainyhdistys Dubai International Academyn (DIA) v. 2012 perustetussa Finnish programme’ssa, suomalaisvanhempien yhdistys Ranskassa voi toimia suomenkielen osaston perustamiseksi (4 viikkotuntia äidinkielen opetusta ja 4-6 viikkotuntia historian ja maantiedon opetusta). Ruotsin Skolverket tarjoaa Lycée international’issa täydentävää ruotsinkielen opetusta suomenruotsalaisille oppilaille kansainvälisen koulun kielilinjalla johon jo voi saada toiminta-avustusta Suomesta.

Aloite numero 28/2020: Kesälukioseuran valtionavustustasoa nostettava ulkosuomalaislasten ja -nuorten leiritoiminnan käynnistämiseksi uudelleen
Aloitteen tekijät: Manchesterin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: kehotetaan opetus- ja kulttuuriministeriötä nostamaan Kesälukioseuran valtionavustuksen tasoa vähintään 130 000 €, jotta ulkosuomalaislapsille ja -nuorille suunnattu tärkeä kesäleiritoiminta voidaan käynnistää uudelleen.

Aloite numero 29/2020: Suomalaisten äitien ja/tai isien aikuisille lapsille oikeus Suomen kansalaisuuteen
Aloitteen tekijä: North West Senioriklubi
Sisältö: ehdotetaan muutosta vuoden 2003 kansalaisuuslakiin niin, että Suomen kansalaisuuden periytyminen koskisi myös ennen vuotta 2003 syntyneitä suomalaisten äitien ja/tai isien lapsia.

Aloite numero 30: USP:n istuntojen ja UPS:n aluekokousten äänestyksiin osallistuminen sähköisesti
Aloitteen tekijä: Finnish School in Manchester
Sisältö: toivotaan selvitystä erilaisista mahdollisuuksista osallistua USP:n istuntojen ja USP:n aluekokousten äänestyksiin sähköisesti, jos yhteisö on estynyt lähettämään edustajansa paikalle.

Aloite numero 31: Mahdollisuus hakea rahoitusta USP:n istuntoihin ja USP:n aluekokouksiin
Aloitteen tekijä: Finnish School in Manchester
Sisältö: esitetään, että Suomi-Seura ry:n korvatessa USP:n puhemiehistön jäsenten eli alueiden puheenjohtajien matka- ja majoituskuluja, olisi mahdollista hakea rahoitusta USP:n istuntoihin ja UPS:n aluekokouksiin osallistuville alueiden varapuheenjohtajille, edustajille ja tarkkailijoille.

Aloite numero 32: Suomi liittyy mukaan Yhdysvaltojen ”Global Entry” rajanylitys ohjelmaan
Aloitteen tekijä: Finnish American Chamber of Commerce, San Diego, UFP region USA och Latinamerika
Sisältö: esitetään, että Suomi hakee mukaan Yhdysvaltojen ”Global Entry”-rajanylitysohjelmaan joka helpottaa Yhdysvaltoihin tai sieltä pois matkustavien liikkumista rajanylityksen turvallisuus-, viranomais- ja tullimääräysasioissa.

Aloite numero 33: Ulkosuomalaisten keskeiset SOME ryhmät mukaan ulkosuomalaisparlamenttiin
Aloitteen tekijä: Finlandia Foundation National Capital Chapter, UFP region USA och Latinamerika
Sisältö: pyydetään, että teknologian luotua edellytykset nopeaan ja tehokkaaseen ulkosuomalaisten keskeiseen toimintaan sosiaalisen median kautta, selkiytetään tai tarvittaessa muutetaan ulkosuomalaisparlamenttiin liittymisen sääntöjä siten, että myös SOME -ryhmät ja -yhdistykset voisivat osallistua ja näin laajentaa osallistuvien ulkosuomalaisten määrää.

Aloite numero 34: Ulkosuomalaisten lasten mahdollisuus tutustua suomalaiseen koulunkäyntiin suomen kielen ylläpidon motivoimiseksi
Aloitteen tekijä: Emilia-Romagnan Sisuseura
Sisältö: ehdotetaan, että Opetushallitus suosittelee kirjeitse suomalaisia kouluja vastaanottamaan mahdollisuuksien mukaan ulkosuomalaisia lapsia ”vaihto-oppilaiksi” suomen kielen oppimisen ja Suomeen muuton motivoimiseksi. Suomi-Seura voisi tiedottaa mahdollisuudesta, kannustaen ulkosuomalaisia ottamaan yhteyttä lomanviettokuntiensa kouluihin.

Aloite numero 35: Mahdollisuus katsoa Yleisradion ohjelmia ulkomailla maksamalla televisiomaksu
Aloitteen tekijät: Emilia-Romagnan Sisuseura, Firenzen Suomi-Seura, USAtoday.com
Sisältö: toivotaan, että liikenne- ja viestintäministeriö tarkastelee ulkosuomalaisten perheiden mahdollisuutta katsella Yleisradion ohjelmia ulkomailla niin, että se olisi mahdollista maksamalla televisiomaksu.

Aloite numero 36: Ulkosuomalaisten opiskelijoiden opintotuki EU-alueella sekä muualla ulkomailla suoritettaviin opintoihin
Aloitteen tekijä: Hong Kongin Suomi-koulu
Sisältö: toivotaan Suomelta yhdenvertaista päätöksentekoa ulkosuomalaisten opiskelijoiden opintotukiasioissa.

Aloite numero 37: Kielileirien järjestäminen ulkosuomalaisille nuorille suomen kielitaidon ja identiteetin vahvistamiseksi
Aloitteen tekijät: Emilia-Romagnan Sisuseura, Firenzen Suomi-Seura
Sisältö: pyyydetään opetusministeriöltä tukea ulkosuomalaisten nuorten toiminnallisten kesäleirien järjestämiseen Suomen kielen ja kulttuurin opiskeluksi, esimerkiksi urheilun ohella, ja suomalaisen identiteetin vahvistamiseksi yhdessä muiden ulkosuomalaisten nuorten kanssa. Perheiden kiinnostuksen kartoitus voisi tapahtua Suomi-Seuran kyselyllä.

Aloite numero 38: Pitkäaikaisviisumin myöntäminen Suomeen
Aloitteen tekijä: Finn Spark Inc, UFP region USA och Latinamerika
Sisältö: ehdotetaan, että Suomen tulisi tutkia mahdollisuutta liittyä D-viisumin myöntäjiin. Euroopan Unionin ulkopuolelta matkustava ei voi oleskella Suomessa (Schengen-alueella) yli 90 päivää 180 päivän aikana. Schengenin maakohtainen D-viisumiluokka mahdollistuisi pidempien aikojen viettäminen Suomessa ilman että Schengenissä olo ylittää kuutta kuukautta vuodessa. Tämä helpottaisi kansalaisopistojen suomen kielen kurssiosallistumista, johon ei saa opiskelijaviisumia, ja perheen lomailua varsinkin kun Suomessa on asunto ja lapsia.

Aloite numero 39: Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien muuttaminen ja rahoituksen turvaaminen
Aloitteen tekijä: Aurinkorannikon suomalainen koulu
Sisältö: esitetään, että opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee kiireellisesti uudelleen Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien sisällön siten, että oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteeksi ja valtionosuuden saamiseksi riittäisi Suomen kansalaisuus. Todetaan, että ministeriön vuodesta 2014 soveltama tulkinta liittyen oppilaaksi ja opiskelijaksi oton perusteisiin ja valtionosuuteen voidaan ratkaista ilman uuden lain säätämistä.
Koulujen ratkaisuesitys on, että ministeriö selkeyttää ja tarkentaa tulkintaansa siten, että se turvaa Suomen kansalaisten joustavan koulunkäynnin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä suomen kielellä. Yhdytään eduskunnan vuonna 2017 (VaVM 22/2017 vp) ilmaisemaan kantaan, että ulkomailla toimivien suomalaisten peruskoulujen tarve, toimintaedellytykset ja toiminnan vaatima kestävä rahoitus arvioidaan. [kuten 40, 41, 43]

Aloite numero 40: Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien muuttaminen ja rahoituksen turvaaminen
Aloitteen tekijä: Moskovan suomalainen koulu
Sisältö: esitetään, että opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee kiireellisesti uudelleen Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien sisällön siten, että oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteeksi ja valtionosuuden saamiseksi riittäisi Suomen kansalaisuus. [Kuten 39/2020, 41/2020, 43/2020]

Aloite numero 41: Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien muuttaminen ja rahoituksen turvaaminen
Aloitteen tekijä: Tarton suomalaisen koulun yhdistys ry
Sisältö: esitetään, että opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee kiireellisesti uudelleen Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien sisällön siten, että oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteeksi ja valtionosuuden saamiseksi riittäisi Suomen kansalaisuus. [Kuten 39/2020, 40/2020, 43/2020]

Aloite numero 42: Ennakkoäänestyspaikka Benalmedanassa
Aloitteen tekijä: Benalmadenan Suomalaiset ry
Sisältö: esitetään, että Benalmadenaan myönnetään ennakkoäänestyspaikka. Benalmadenan Suomalaiset ry:n omistama tila voisi olla käytössä siihen. Ennakkoäänestyspaikan saaminen lisäisi äänestysaktiivisuutta Espanjan Aurinkorannikolla, jossa joudutaan matkustamaan äänestystä varten Fuengirolaan tai Torremolinokseen.

Aloite numero 43: Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien muuttaminen, lakitulkinnan muutos ja rahoituksen turvaaminen
Aloitteen tekijä: Tallinnan suomalainen koulu (TASK) / Tallinnnan suomalaisen koulun tuki ry
Sisältö: Esitetään, että opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee kiireellisesti
uudelleen Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien sisällön siten, että oppilaaksi- ja
opiskelijaksioton perusteeksi ja valtionosuuden saamiseksi riittää Suomen kansalaisuus.
Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että ministeriön vuodesta 2014 soveltama tulkinta liittyen
oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteisiin ja valtionosuuteen voidaan ratkaista ilman uuden lain
säätämistä. Koulujen ratkaisuesitys on, että ministeriö selkeyttää ja tarkentaa tulkintaansa siten, että se turvaa Suomen kansalaisten joustavan koulunkäynnin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä suomen kielellä. Ulkosuomalaisparlamentti yhtyy eduskunnan kantaan (VaVM 22/2017 vp), että ulkomailla toimivien suomalaisten peruskoulujen tarve, toimintaedellytykset ja toiminnan vaatima kestävä rahoitus arvioidaan. [Kuten 39/2020, 40/2020, 41/2020]

Aloite numero 44: Vapaaehtoinen liittyminen Suomen työeläkejärjestelmään
Aloitteen tekijä: Rooman Suomi-Seura
Sisältö: ehdotetaan, että Suomen työeläkejärjestelmä mahdollistaa yksityisten vapaaehtoisten eläkemaksujen maksamisen sitä varten perustettuun työeläkekassaan.

Aloite 45: Låt utlandsfinländarna själva välja valkrets i riksdagsvalen
Aloitteen tekijä: Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm (FNYS)
Sisältö: föreslås, att Finland inför en möjlighet för i utlandet fast bosatta finländska röstberättigade medborgare att byta valkrets till en sådan man känner större samhörighet med. (Ehdotetaan, että Suomi toteuttaa ulkomailla pysyvästi asuville äänioikeutetuille suomalaisille mahdollisuuden vaihtaa vaalipiirinsä sellaiseksi, jonka kanssa he kokevat suurempaa yhteenkuuluvuutta.)

Aloite 46: Venäjänkielinen sivu suomi-seura.fi:ssä
Aloitteen tekijä: Inkerin Liiton Moskovan osasto
Sisältö: Kahdella suomalaisten sukupolvella Inkerin alueella ei ole ollut mahdollisuutta opiskella suomen kieltä koulussa ja inkeriläisten uudelleensijoittamisalueilla Stalinin tukahduttamisvuosien aikana suomen kieli katosi kokonaan. Venäjä on USP:n säännöissä eräs työkieli. USP-järjestöt Pihkovassa, Moskovassa ja Siperian alueella toivovat venäjänkielistä sivustoa. Pyydetään luomaan venäjänkielinen sivu suomi-seura.fi -sivustolle.

Aloite 47/2020: Suomenkielisten näkövammaisten heikentynyt äänikirjapalvelu Ruotsissa
Aloitteen tekijä: Ruotsin Suomenkielisten Näkövammaisten Liitto (RSNL-SFSF)
Sisältö: ehdotetaan, että Ruotsin suomenkielisten huonontuneeseen äänikirjastopalvelun tilaan auttaa, jos Celia-kirjasto velvoitetaan tekemään uusi linjaus Ruotsin suomenkielisten äänikirjapalvelusta sillä perusteella, että suomenkielisten äänikirjojen lainaus Ruotsin kuntakirjaston kautta ei toimi. Vaaditaan opetusministeriä puuttumaan Suomen Celia-kirjaston linjaukseen, että Celia ei aio postittaa äänikirjoja suoraan henkilöasiakkaille Ruotsiin.

Aloite 48/2020: Suomi-Seuran neuvontafunktion jatkaminen
Aloitteen tekijät: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: toivotaan, että Suomi-Seura jatkaa ja edelleen kehittää fyysistä neuvontafunktiota. Opetus- ja kulttuuriministeriölle esitetään, että saadaan tähän tarvittavat rahalliset mahdollisuudet.

Aloite 49/2020: Sairastuneen / dementoituneen Suomen kansalaisen palauttaminen Suomeen
Aloitteen tekijät: Die Finnische Seemanskirche – Hampurin merimieskirkko, USPKE (USP.n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: esitetään, että Suomi perustaa viranomaistahon alaisen asiantuntijaryhmän yhteystahoksi sairastuneen/dementoituneen Suomen kansalaisen suomeen palauttamisen helpottamiseksi.

Aloite 50/2020: Kansaneläkkeen takaisin maksut
Aloitteen tekijät: Die Finnische Seemanskirche – Hampurin merimieskirkko, USPKE (USP.n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: toivotaan Kelan ja Veroviraston eläkkeensaajia koskevien virheellisten päätösten oikaisut kohtuullisessa ajassa, kuten vuoden sisällä.

Aloite 51/2020: Eläkkeen kertyminen palkattomien jaksojen ajalta esim. opiskelu, lasten kotihoito
Aloitteen tekijät: Die Finnische Seemanskirche – Hampurin merimieskirkko, USPKE (USP.n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: esitetään, että kansaneläkkeessä huomioidaan ilman takarajavuotta 2005 kodinhoitovelvollisuuden aikaiset poissaolot työelämästä.

Aloite 52/2020: Eläkkeen kertyminen jo 15 vuoden iästä lähtien, ei siis 23 vuoden iästä lähtien
Aloitteen tekijät: Die Finnische Seemanskirche – Hampurin merimieskirkko, USPKE (USP.n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: ehdotetaan, että Suomen eläkejärjestelmää muutetaan niin, että Kelan huolehtimat perusturvaeläkkeet (kansaneläke, takuueläke) alkavat kertymään jo 15 vuoden iästä lähtien.

Aloite 53/2020: USP:n ja Suomi-Seuran välisten roolien selvittäminen
Aloitteen tekijä: Tarton Suomi-Seura
Sisältö: ehdotetaan, että sääntövaliokunnassa kirjataan ulkosuomalaisparlamentin roolit ja suhde Suomi-Seura ry:n kanssa.

Aloite 54/2020: Kirjeitse tapahtuvan ennakkoäänestyksen vaaliasiakirjat voisi toimittaa sähköpostilla
Aloitteen tekijät: Pohjois-Kreikan Suomi-Seura, Hanian Suomalaiset ry, Rodoksen Suomi-koulu, Benalmadenan Suomalaiset ry
Sisältö: pyydetään Suomen viranomaisia tutkimaan mahdollisuutta lähettää kirjeäänestyksen vaalimateriaali vastaanottajan niin pyytäessä, hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Aloite 55/2020: Sähköisen tunnistautumisen helpottaminen
Aloitteen tekijät: Pohjois-Kreikan Suomi-Seura, Hanian Suomalaiset ry, Rodoksen Suomi-koulu, Riminin Suomi-seura, USAtoday.com, USP:n Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alue 
Sisältö: pyydetään Suomen viranomaisia kehittämään nopeasti oma sähköinen tunnistautumisväline, jota kaikki Suomen kansalaiset voisivat käyttää, huolimatta siitä ovatko he esimerkiksi jonkun pankin asiakkaita.

Aloite 56/2020: Liikkuva passinantopiste (passisalkku) Etelä-Eurooppaan
Aloitteen tekijät: Pohjois-Kreikan Suomi-Seura, Hanian Suomalaiset ry, Rodoksen Suomi-koulu
Sisältö: pyydetään ulkoministeriötä tutkimaan mahdollisuutta siihen, että Espanjassa olevista kahdesta kannettavasta passisalkusta toinen olisi myös muiden Etelä-Euroopan maiden suurlähetystöjen yhteiskäytössä, kiertäen maasta toiseen esim. puolen vuoden välein, sekä pyydetään toimittamaan keski-Euroopan maiden käyttöön toinen passisalkku. Lisäksi pyydetään ulkoministeriötä tutkimaan mahdollisuutta kunniakonsuleiden tai maassa asuvien suomalaisten kouluttamiseksi passisalkun käyttöön, jotta mahdolliset suurlähetystöjen resurssipulat eivät olisi esteenä passisalkun käyttöön eri maissa.

Aloite 57/2020: Matkustusilmoitus: matkan kohdemaaksi myös Suomi
Aloitteen tekijät: Pohjois-Kreikan Suomi-Seura, Hanian Suomalaiset ry, Rodoksen Suomi-koulu
Sisältö: pyydetään Suomen ulkoministeriötä lisäämään matkustusilmoitus-palveluun myös Suomi matkan kohdemaaksi, jotta ulkosuomalaiset voivat ilmoittaa olevansa matkalla Suomessa ja samalla informoida ulkoministeriötä olevansa poissa nykyiseltä asuinpaikkakunnalta, jos siellä syntyy kriisitilanne ko. matkan aikana.

Aloite 58/2020: Sähköinen tunnistautuminen mahdolliseksi ulkosuomalaisille
Aloitteen tekijä: Ruotsinsuomalaisten keskusliitto; USAtoday.com
Sisältö: On paljon kansalaisia, joilla ei Suomen pankkitilin puutteessa ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin, mikä helpottaisi asiointia esim. Veroviraston ja Kelan kanssa. Ehdotetaan, että vastuussa oleva ministeriö tutkii mahdollisuudet toteutukseen.

Aloite 59/2020: Ulkosuomalaisten tietotaidon hyödyntäminen
Aloitteen tekijä: Rotterdamin merimieskirkko
Sisältö: pyydetään Suomen hallitusta aloittamaan pilottina ulkosuomalaisten asiantuntijoiden kuuleminen yhdessä tulevista lainvalmisteluprosesseista ja raportoimaan kokemuksista ennen seuraavaa ulkosuomalaisparlamentin istuntoa.

Aloite 60/2020: Utlandsfinländare (med finskt medborgarskap) bör ha egen valkrets
Aloitteen tekijä: Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS)
Sisältö: yrkas på att motionen om egen valkrets som skulle ge utlandsfinländarna direkt representation i de finländska riksdagsgrupperna bifalles och bättre möjlighet att driva utlandsfinländska frågor bifalles och att en grupp tillsattes som utreder frågan.

Aloite 61/2020: Utlandsfinländares (med finskt medborgarskap) möjlighet att på ett enkelt sätt rösta i nationella val i Finland
Aloitteen tekijä: Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS)
Sisältö: yrkas på att motionen att skapa ytterligare förutsättningar för röstning i nationella val i Finland bifalles och att en grupp tillsattes som utreder frågan.

Aloite 62/2020: Abolish the limit of days per stay in Finland to close relatives of Finnish citizens [Suomen kansalaisten lähisukulaisten kerrallaan sallitun maassaolopäivärajoituksen poisto]
Aloitteen tekijä: Inkerin Liiton Moskovan osasto
Sisältö: Family contacts between children in Finland and parents in Russia is harmed by the maximum visa use right of 90 days in row out of a 180-day visa which a close relative of Finnish citizen enjoys in Finland. After 90 days one must return to Russia for 90 days, after which the remaining 90 days can be used. Requested that the Parliament lifts the restrictions on the days of stay in Finland for Finnish citizens’ close relatives living in the Russian Federation. [Suomessa asuvien lasten ja Venäjällä asuvien vanhempien yhteyttä haittaa 180 päivän viisumin maksimikäyttöoikeus kerralla, joka on 90 päivää. Sen jälkeen pitää palata Venäjälle 90 päiväksi, ennen kuin voi käyttää jäljellä olevan 90 päivää. Pyydetään, että Suomen eduskunta poistaa Suomessa oleskeltavien päivien rajoitteet Suomen kansalaisten Venäjän Federaatiossa asuvilta lähisukulaisilta.]

Aloite 63/2020: Kirjeäänestyksen helpottaminen
Aloitteen tekijä: Firenzen Suomi-Seura
Sisältö: kehotetaan jatkamaan kirjeäänestysmahdollisuudesta tiedottamista sekä helpottamaan ulkosuomalaisten kirjeäänestysmahdollisuuden käyttämistä.

Aloite 64/2020: Ulkosuomalaisten paluumuuton helpottaminen
Aloitteen tekijä: Firenzen Suomi-Seura
Sisältö: kehotetaan puhemiehistöä selvittämään paluumuuton mahdollisia esteitä ja pyrkimään poistamaan niitä sekä edistämään myönteistä mielikuvaa paluumuuttajista.

Aloite 65/2020: Ulkosuomalaisparlamentin lainsäädännöllinen asema
Aloitteen tekijä: Firenzen Suomi-Seura
Aloitteen sisältö: kehotetaan puhemiehistöä jatkamaan pyrkimyksiä vahvistaa USP:n asema lainsäädännöllä ja selvittämään erilaisia vaihtoehtoja aseman vahvistamiseksi.

Aloite 66/2020: Ulkosuomalaisparlamentin aseman ja jatkuvuuden turvaaminen
Aloitteen tekijät: Belgian Suomi-Klubi, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Aloitteen sisältö: esitetään, että ulkosuomalaisparlamentin toiminta ja rahoitus sekä ulkosuomalaisten edustus kotimaassa pyritään turvaamaan parhain mahdollisin keinoin, kuten aseman vakinaistamisella lainsäädännöllisin keinoin ja/tai ulkosuomalaisasiamiehen viran perustamisella.

Aloite 67/2020: Ulkosuomalaisten informaatio- ja osallistumistarpeiden toteutuminen suomalaisissa palveluissa kriisitilanteessa esim. sairaat vanhemmat Suomessa
Aloitteen tekijä: Ranskan Suomi-Seura, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Aloitteen sisältö: pyydetään ryhtymään toimenpiteisiin, jotta ulkosuomalaisten osallistuminen läheistensä kriisitilanteisiin ja esimerkiksi hoitopäätöksiin Suomessa varmistuisi ja tiedonsaanti sujuisi nykyistä paremmin.

Aloite numero 68/2020: Vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 1765/2009. Lisäys: Lupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten
Aloitteen tekijä: Sofia-opiston kannatusyhdistys ry
Sisältö: esitetään, että Lakia vapaasta sivistystyöstä 1765/2009 muutetaan siten, että kansalaisopiston ylläpitolupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten, ja lakiin lisätään kohta ’Lupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten’.

Motion nummer 69/2020: Pitkäaikaisviisumin myöntäminen Suomeen
Inlämnad av: Finlandia Foundation National Capital Chapter
Motionens innehål: ehdotetaan, että Suomen tulisi tutkia mahdollisuutta liittyä D-viisumin myöntäjiin. Euroopan Unionin ulkopuolelta matkustava ei voi oleskella Suomessa (Schengen-alueella) yli 90 päivää 180 päivän aikana. Schengenin maakohtainen D-viisumiluokka mahdollistuisi pidempien aikojen vieton Suomessa ilman että Schengenissä olo ylittää kuutta kuukautta vuodessa. Tämä helpottaisi kansalaisopistojen suomen kielen kurssiosallistumista, johon ei saa opiskelijaviisumia, ja perheen lomailua, varsinkin kun Suomessa on asunto ja lapsia.

Motionerna inlämnade efter den 10. sessionen flyttades pga. coronavirussituationen med ett år, och mottagna senast den 10.3.2021:

Motion nummer 70/2021: Selvitys paluumuuttajien työkokemuksen merkityksestä suomalaisessa työelämässä
Inlämnad av: Emilia-Romagnan Sisuseura
Motionens innehål: Ulkosuomalaisten paluumuuttajien työkokemuksen hyödyntäminen suomalaisessa elinkeinoelämässä ja työmarkkinoilla on tunnettu ja jopa paluumuuttohaluun vaikuttava ongelma. Ehdotetaan, että Suomi-Seura toteuttaisi selvityksen tai kannustaisi työ- ja elinkeinoministeriötä aloitteellisuuteen ongelman tutkimuksessa.

Motion nummer 71/2021: Ulkosuomalaisten vaalipiirin määräytyminen
Inlämnad av:Finnish American Society of the Delaware Valley (FASDV), UFP region USA och Latinamerika
Motionens innehål: Ehdotetaan, että ulkosuomalaiset saavat oikeuden valita vaalipiirikseen sen paikkakunnan, johon heillä on nykytilanteessaan perustellusti vahvimmat siteet.

Motion nummer 72/2021: Talo ulkosuomalaisille eläkettä saaville paluumuuttajille
Inlämnad av: Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset, RSE
Innehål: Esitetään, että Suomi-Seura tutkii mahdollisuuksia toimia niin, että ulkosuomalaisille, Suomeen paluumuuttoa suunnitteleville eläkkeensaajille, perustetaan talo Helsingin ympäristöön helpottamaan paluumuuttoa Suomeen.

Motion nummer 73/2021: Talo iäkkäille suomalaisille paluumuuttajille
Inlämnad av: Tukholman Suomalainen Seura – Finska Föreningen i Stockholm, Alanya Finliler Derneği – Suomalaiset Alanyassa
Innehål: Esitetään, että Suomi-Seura tutkii mahdollisuuksia toimia niin, että ulkosuomalaisille, Suomeen paluumuuttoa suunnitteleville eläkkeensaajille, perustetaan talo Helsingin ympäristöön helpottamaan paluumuuttoa Suomeen.

Motion nummer: 74/2021: Suomen ja Venäjän välinen sopimus kaksoiskansalaisuudesta
Inlämnad av: Pietarin Inkerin Liitto
Innehål: Kehotetaan Suomen hallitusta sopimaan Venäjän kanssa Suomi-Venäjä-kaksoiskansalaisten oikeuksista.

Motion nummer 75/2021: Suomen digitalisoituvat kirjastot saatava kattavasti ulkosuomalaisten käyttöön 
Inlämnad av: St. Albansin Suomi-koulu
Innhehål: Kehotetaan Suomen kirjastoja myöntämään kirjastokortteja kaikille suomalaisille asuinpaikkaan katsomatta ja tiedottamaan sähköisistä palveluista aktiivisesti ulkosuomalaisille esim. Suomi-Seuran kautta.

Motion nummer 76/2021: Parempi yhteistyön kartoittaminen KELAn ja saksalaisten sairaskassojen välillä 
Inlämnad av: Suomalaisen kirkollisen työn keskus (SKTK) – Zentrum der finnischen kirchlichen Arbeit (ZFKA) 
Innehål: Ehdotetaan, että Kela ja Saksan sairaskassat kartoittavat mahdollisuuksia parantaa yhteistyötä niin, että yksittäiset kansalaisten asiat saataisiin konkreettisesti EU:n lainsäädännön mukaisesti selvitettyä ja laitokset kommunikoisivat suoraan keskenään.

Motion nummer 77/2021: Veroasioiden helpompi hoitaminen ulkomailta käsin
Inlämnad av: Suomalaisen kirkollisen työn keskus (SKTK) – Zentrum der finnischen kirchlichen Arbeit (ZFKA) 
Innehål: Ehdotetaan, että ulkosuomalaisille ja muille ulkomailla asuville, jotka asioivat verohallinnon kanssa, kehitetään samanveroinen kommunikointi- tai tunnistautumismahdollisuus, kuin Suomessa asuville henkilöille on kehitetty.

Motion nummer 78/2021: Suomalaisten pankkien palvelut ulkosuomalaisille
Inlämnad av: Melbournen suomalainen luterilainen seurakunta – Finnish Lutheran Church of Melbourne
Innehål: Ehdotetaan, että ulkosuomalaisparlamentti ryhtyy neuvotteluihin joustavien pankkipalveluiden turvaamiseksi ulkosuomalaisille myös suomalaisissa pankeissa.

Motion nummer 79/2021: Yleinen kielitutkinnon (YKI) suorittaminen virtuaalisesti
Inlämnad av: Tarton Suomi-seura – Tartu Soome Selts
Innehål: Ehdotetaan opetushallitukselle, että se ryhtyy valmistelemaan teknistä ratkaisua sellaiseksi, että kielitutkinnon voi suorittaa virtuaalisesti ympäri maailmaa.

Motion nummer 80/2021: Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistöstä varapuhemies edustajaksi Suomi-Seuran hallitukseen
Inlämnad av: Tarton Suomi-seura – Tartu Soome Selts
Innehål: Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö valitsee keskuudestaan yhden varapuhemiehen ja varahenkilön, jotka valitaan USP:n istuntokaudeksi Suomi-Seuran hallitukseen.

Motion nummer 81/2021: Ulkosuomalaisvaltuutetun nimittäminen valtionhallintoon
Inlämnad av: Finn Spark Inc., UFP region USA och Latinamerika
Innehål: Ehdotetaan pysyvän ulkosuomalaisvaltuutetun nimittämistä valtionhallintoon, tavoitteena vaikuttava ulkosuomalaispolitiikka.

Motion nummer 82/2021: Ulkosuomalaisten rokottaminen Covid-19 taudin aiheuttamaa SARS-CoV-2 virusta vastaan
Inlämnad av: Algarven Suomi-Seura
Innehål: Ehdotetaan, että rokotusajan varaaminen korona tautia vastaan yhtenäistetään samanlaiseksi eri kunnissa/ kuntayhtymissä tavalla, joka mahdollistaa sähköisen ajanvarauksen tekemisen, vaikkei henkilöllä ole kotikuntaa Suomessa. Varaus pitäisi voida tehdä siinä kunnassa, jossa henkilö oleskelee. Koronarokotus tulee Suomessa taata kaikille Suomen kansalaisille, vähintäänkin niille Suomen kansalaisille, jotka maksavat veronsa ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun (svm) Suomeen.

Motion nummer 83/2021: Ulkosuomalaisvaltuutetun nimittäminen valtionhallintoon
Inlämnad av: Finlandia Foundation National, UFP region USA och Latinamerika
Innehål: Ehdotetaan pysyvän ulkosuomalaisvaltuutetun nimittämistä valtionhallintoon, tavoitteena vaikuttava ulkosuomalaispolitiikka.

Motion nummer 84/2021: Passisalkku Uuteen-Seelantiin säännöllisin väliajoin
Inlämnad av: Auckland Finnish Society Inc.
Innehål: Ehdotetaan, että passisalkku tuodaan Aucklandiin kerran vuodessa, jotta siellä asuvat suomalaiset voivat uusia passinsa ilman kohtuuttomia lisäkuluja. Salkun tulisi saapua jo 2021 puolella, koska monella on oikea hätä passin uusimisesta. Muutoin pyydetään harkitsemaan pysyvän passin uusimis/myöntämismekanismin luomista Uuteen-Seelantiin.

Motion nummer 85/2021: Valtionavustusta tulisi laajentaa kattamaan myös alle kolmevuotiaat lapset
Inlämnad av: Bristolin suomalainen lauantaikoulu – The Finnish Saturday School in Bristol
Innehäl: Esitetään, Suomi-koulujen tulisi saada oma erillinen määräraha nimenomaan alle 3-vuotiaiden muskaritoimintaan, jotta se pystytään järjestämään laadukkaasti ja tavoitteellisesti. Varhaiskasvatuksen alkutaipaleen opetus ja tuki tarjoaa lapsille elämyksiä ja yhteisöllisyyttä suomen kielen ja kulttuurin parissa, tukee lapsiperheiden kaksikielisyyttä ja sitouttaa perheet Suomi-yhteisön jäseniksi.

Motion nummer 86/2021: Kotouttamisohjelmat ulkosuomalaisille paluumuuttajille ja perheille
Inlämnad av: Ranskan Suomi-Seura – Association Finlandaise en France
Innehål: Ehdotetaan, että ulkosuomalaisille paluumuuttajille valmistellaan kotouttamisohjelmia vastaavat valtion ja kuntien ja ohjelmat, jotka sisältävät kotouttamisohjelman, johon voivat osallistua ja sitoutua monet tahot julkisen sektorin toimijoista järjestöihin ja yrityksistä yksityishenkilöihin.

Motion nummer 87/2021: The Finnish Nationality Room Project – Suomalaiskansallisen luokkahuoneen hanke Pittsburghin yliopiston kansallisuuksien luokkahuoneiden joukossa
Inlämnad av: The Finnish Room Committee of the University of Pittsburgh, UFP region USA och Latinamerika
Innehål: It is hoped that the Finnish Government will recognize this project as one which deserves its attention both as a valuable connection between Finland and Finnish immigrant culture and a landmark which will permanently honor the contributions of Finnish immigrants and Finnish culture in America.

Motion nummber 88/2021: Edufi-harjoitteluohjelman jatkuminen ulkosuomalaisiin lehtiin Kanadassa
Inlämnad av:
Innehål: kannustetaan Suomen Opetushallitusta edistämään Kanadan ja Suomen kahdenvälisten neuvottelujen ripeää loppuun saattamista, koskien Edufi-harjoitteluohjelman jatkumista. Kanadan Sanomat (FinnishCanadian.com, julkaisija Vapaa Sana Press Ltd.) ei ole muutamaan vuoteen saanut entiseen tapaan toimitusharjoittelijoita (kuten jatkuu Yhdysvalloissa Finnish American Reporter’in toimituksessa). Ulkosuomalaisella medialla on tiedotuksellinen ja viestinnällinen merkitys maissaan, auttaen myös kielitaidon ylläpidossa ja suomalaisen identiteetin säilyttämisessä.

Motion nummer 89/2021: Finnish citizenship to children of former Finnish citizens and their under-age children
Inlämnad av: Sampo Rhythmic Gymnastic Club
Innehål: proposes to reopen via amendment of the Nationality Act a possibility, that was open only during a law-defined five-year transition period of 1.6.2003 – 31.5.2008, that a native Finnish person who had lost Finnish citizenship after getting a new nationality, could get it back via declaration, and that this option be reopened also to their grown-up children (18 years or older) with their under-age children (grandchildren of former or present Finnish nationals).

Motion nummer 90/2021: Care of grave and end of grave contract in Finland [Haudan hoito ja hautasopimuksen loppuminen Suomessa]
Inlämnad av: Toronto Finlandia Lions Club
Innehål: appeals, that the graveyard registry be easily accessible to Finns abroad who need to be made aware of the process to keep their contact information up-to-date to receive notices of grave payment/contract expiration. Church graveyards should notify family of an impending contract expiration or of missed payment.

Motion nummer 91/2021:
Inlämnad av:
Innehål:

(*)

Motionssammandrag 2017, 9. session

Antalet av motioner som inlämnades till sekretariatet för parlamentets behandling var 74. Denna är listan över dessa motioner och deras ämnen som kommer att behandlas under sessionen. Motionens namn är namnet den kom in med och under rubriken finns motionens nummer som gavs av sekretariatet då den kom in, samt namnet av organisationen som inlämnat motionen.

ALOITEYHTEENVETO_SVE

Motionssammandrag 2015, 8. session

Ulkosuomalaisparlamentin 8. täysistuntoon vuonna 2015 jätettiin määräaikaan mennessä 54 aloitetta. Ulkosuomalaisyhteisöillä oli aikaa jättää aloitteita sihteeristölle aina 22.2.2015 asti eli viimeistään kolme kuukautta ennen istuntoa. Aloitteiden lopulliseksi lukumääräksi samankaltaisten aloitteiden yhdistämisten jälkeen tuli: 41 aloitetta. Tämä aloiteyhteenveto kuvaa aloitteet lyhyesti sellaisina kuin ne jätettiin sihteeristölle, ja yhdistettyinä. Aloitteet on samalla jaettu alustavasti valiokunnittain.

Sihteeristö valmistelee aloitteisiin taustat ja selvitykset eli muotoilee niistä sihteeristön päätöslauselmaehdotuksia. Aloitteet käsitellään istunnon aikana eri valiokunnissa. Istunnossa käsitellään myös USP:n tilit ja budjetti. Vuoden 2015 istunto antoi siis yhteensä 41 päätöslauselmaa. Aloiteyhteenveto kertoo lyhyesti aloitteista sellaisina kuin ne on jätetty sihteeristölle.

ALOITEYHTEENVETO_motionssammandrag_2015_SVE

Motionssammandrag 2012, 7. session

35 motioner inlämnades till utlandsfinländarparlamentets session. Sekretariatet gjorde bakgrundsmaterial till motionerna och formade dem samtidigt till resolutionsförslag. Förslagen behandlades under sessionen i olika utskott. Dessutom behandlades även UFP:s bokslut och budget. Sessionen alltså gav inalles 36 resolutioner. I detta motionssammandrag redogörs kort för motionerna som inlämnats till sekretariatet.

ALOITEYHTEENVETO_2012_SVE

Motionssammandrag 2010, 6. session

Till utlandsfinländarparlamentets session inlämnades allt som allt 80 motioner samt UFP:s budjet och resultaträkning. Efter all likadana motioner sammanslagits kvarstod 67 olika motioner. Till dessa utarbetade sekretariatet utredningar och bakgrundsinformation och omformade dem till sekretariatets resolutionsförslag. Dessa förslag behandlades sedan av de olika utskotten under sessionen.

ALOITEYHTEENVETO_2010_sve

Motioner inlämnade till 5. sessionen 2007

Sekretariatet tog allt som allt emot 82 stycken motioner inom utsatt tid, utav dessa förkastades dock 1 motion. Efter revideringen där vissa motioner kopplades ihop förblev det sammanlagt 59 motioner kvar för behandling under sessionen. Därtill behandlades UFP resultaträkning och budget vid ekonomiutskottet. Sessionen för år 2007 behandlade sammanlagt 60 motioner. De enligt reglerna bestämda utskotten medverkade i sessionen liksom ett Utskott för politiska och officiella frågor.

Aloiteyhteenveto sv korrigerad

Motioner till 4. sessionen 2005

Motioner behandlade på utlandsfinländarparlamentets fjärde session, 23.-24.5.2005.

ALOITEYHTEENVETO (på finska)

Motioner till 3. sessionen 2002

Sammandraget av motioner behandlade på utlandsfinländarparlamentets tredje session 18.-19.11.2002.

aloiteet200221 (på finska)

Motioner till 2. sessionen 2000

Sammandraget av resolutionerna till sessionen år 2000 finns enbart på finska och engelska.

Aloitetiivistelmä (på finska) och Aloitetiivistelmä — english

Motioner till 1. sessionen 1998

Motionssammandraget till sessionen 1998 finns endast på finska.

Aloitetiivistelmä

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.