USP KYSELY: Yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia digitaalisuutta hyödyntäen

0

13.4.2022

Ulkosuomalaisyhteisöille suunnattuun sähköiseen kyselyyn ulkosuomalaisparlamentin kehittämiseksi saatiin 99 vastausta. Vastaajat edustavat 76 ulkosuomalaisyhteisöä, joten ulkosuomalaisparlamentissa mukana olevien yhteisöjen vastausprosentti oli 14%. Kyselyyn vastattiin 18 maasta. Suurin osa vastauksista tuli Ruotsista, Yhdysvalloista ja Saksasta.

Valtaosa vastaajista (88%) oli osallistunut ulkosuomalaisparlamentin istuntoon. Vastaajien enemmistö (66%) kannatti ulkosuomalaisparlamentin järjestämistä tulevaisuudessa fyysisenä tapahtumana, johon olisi mahdollista osallistua myös etänä. Haasteena ovat aikaerot. Istuntoja toivottiin järjestettävän kahden, kolmen vuoden välein.

”Minusta hybridimalli antaa useammalle yhteisölle mahdollisuuden olla mukana. Itse tulen
mielelläni paikan päälle, koska näen, että verkostoituminen on tärkeää.”

Hybridimalli takaa sen, että siihen osallistuminen on mahdollista myös niille, jotka eivät pääse matkustamaan Helsinkiin.”

Yhdenvertaisuutta toivottiin osallistumismahdollisuuksissa ja vastuuhenkilöiden valinnassa. Aluetoimintaa toivottiin kehitettävän yhteistyössä Suomi-Seuran kanssa ja viestintää lisättävän.

Kyselyn tarkoituksena oli kerätä taustamateriaalia Suomi-Seura ry:lle ulkosuomalaisparlamentin kehittämistyön tueksi. Kyselylinkkiä jaettiin Suomi-Seuran kotisivujen, uutiskirjeen ja yhteisöjen uutiskirjeen välityksellä, USP-Facebook sivustolla sekä lähetettiin sähköpostitse 542 USP-yhteisölle. Kysely toteutettiin 4.2. – 13.3.2022 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselyn tulokset on käyty lävitse ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kanssa ja jaettu USP-yhteisöille tiedoksi.

Yhteenveto USP-yhteisöille tehdystä kyselystä 2022