Utlandsfinländarparlamentets Presidium

Imellan sessionerna verkar parlamentets presidium som intressebevakare för utlandsfinländarna. Presidiet sammanträder om möjligt två gånger i året i Helsingfors, i Vår- och Höstmöten.

Från och med 25.4.2019 fungerar Finland-Samfundets ordförande Markus Aaltonen som talman för utlandsfinländarparlamentets presidium. Presidiets åtta vice talmän representerar de olika regionen i världen så att hela världen blir representerad. Dessutom har finlandssvenskar sin egen vice talman.

UFP Presidium 2021 –

Talman: Markus Aaltonen 

Australien och Asien: Mikko (Michael) Pekkala (ACT, Australien)
Ersättare: Risto Söder (VIC, Australien)

Östeuropa: Sakari Neuvonen (Estland)
Ersättare: Wladimir Kokko (Ryssland)

Mellaneuropa: Kari Henrik Tumelius (Storbrita)
Ersättare: Inka Kuusela (Tyskland)

Nordeuropa: Seija Sjöstedt (Sverige)
Ersättare: Ella Turta (Sverige)

Finlandssvenskar i världen: Barbro Allardt Ljunggren (Sverige)
Ersättare: Monica Eckermalm (Ruotsi)

Sydeuropa, Afrika och Mellanöstern: Marko Suomalainen (Grekland)
Ersättare: Satu Sulkunen  (Italien)

Kanada: Irina Ilmokari   (ON, Kanada)

Ersättare: Johannes Lahtinen (ON, Kanada)

USA och Latinamerika: Hanna Wagner (Washington DC, USA)
Ersättare: Teuvo Pulkkinen(CA, USA)

 UFP Presidium 2017 – 2020/2021

Presidiet 2017 – 2020. (Övre raden från vänster) Veli Niinimaa, Sakari Neuvonen, Hanna Wagner, Michael (Mikko) Pekkala, Barbro Allardt Ljunggren, talman Markus Aaltonen. (Nedre raden från vänster) Seija Sjöstedt, Kati Hognes, Katia Brunetto och (ersättare) Teuvo Pulkkinen.

Talman: Markus Aaltonen (tills 4-2019: Jarmo Virmavirta)

Australien och Asien: Mikko (Michael) Pekkala (ACT, Australien)
Ersättare: Risto Söder (VIC, Australien)

Östeuropa: Sakari Neuvonen (Estland)
Ersättare: Wladimir Kokko (Ryssland)

Mellaneuropa: Kati Hognes (Belgien)
Ersättare: Kari Henrik Tumelius (Storbritannien) (tills 1-2019: Satu Oldendorff, Tyskland)

Nordeuropa: Seija Sjöstedt (Sverige)
Ersättare: Josefin Gustafsson (Sverige)

Finlandssvenskar i världen: Barbro Allardt Ljunggren (Sverige)
Ersättare: Alexandra Hibolin (Sverige)

Sydeuropa, Afrika och Mellanöstern: Katia Brunetto (Italien)
Ersättare: Marko Suomalainen (Grekland)

Kanada: Veli Niinimaa (AB, Kanada)
Ersättare: Irina Ilmokari (ON, Kanada) (tills regionmöte 28.6.2018: Maarit Koivunen, ON)

USA och Latinamerika: Hanna Wagner (Washington DC, USA)
Ersättare: Teuvo Pulkkinen (CA, USA)

Utskriftsversion av Presidiets sammansättning: Puhemiehistön kokoonpano (2017-2020/2021)

Utlandsfinländarparlamentets presidium 2015 – 2017

Det nyvalda presidiet 2015-2017: talman, 8 vicetalmän och deras personliga ersättare i Helsingfors Universitets Solennitetssal, 22.5.2015. Foto: Finland-Samfundet rf./Leena Isbom

 

Talman: Jarmo Virmavirta

Australien och Asien: Risto Söder (VIC, Australien)
Ersättare: Michael (Mikko) Pekkala (ACT, Australien)

Östeuropa: Wladimir Kokko (Ryssland)
Ersättare: Markku Lehtonen (Estland)

Mellaneuropa: Kati Hognes (Belgien)
Ersättare: Satu Oldendorff (Tyskland)

Nordeuropa: Seija Sjöstedt (Sverige)
Ersättare: Pirkko Karjalainen (Sverige)

Finlandssvenskar i världen: Barbro Allardt Ljunggren (Sverige)
Ersättare: Alexandra Hibolin (Sverige)

Sydeuropa, Afrika och Mellanöstern: Katia Brunetto (Italien)
Ersättare: Marko Suomalainen (Grekland)

Kanada: Veli Niinimaa (AB, Kanada)
Ersättare: Maarit Koivunen (ON, Kanada)

USA och Latinamerika: Satu Mikkola (WA, USA)
Ersättare: Marja Oksajärvi Snyder (MD, USA)

Utlandsfinländarparlamentets presidium 2012 – 2015

Presidium 2012 – 2015 under sitt Vårmöte 2013. Femte från vänster verksamhetsledaren Paula Selenius (tills 2016), andra från höger parlamentssekreterare Tina Nordqvist (tlls 2014).

 

Talman: Ville Itälä

Australien och Asien: Risto Söder (VIC, Australien)
Ersättare: Mikko Pekkala (ACT, Australien)

Östeuropa: Wladimir Kokko (Ryssland)
Ersättare: Markku Lehtonen (Estland)

Mellaneuropa: Kati Hognes (Belgien)
Ersättare: Reino Ruusunen (Skottland)

Nordeuropa: Seija Sjöstedt (Sverige)
Ersättare: Pirkko Karjalainen (Sverige)

Finlandssvenskarna i världen: Barbro Allardt-Ljunggren (Sverige)
Ersättare: Johannes Helander (Tyskland, USA)

Sydeuropa, Mellanöstern och Afrika: Raimo Luokomaa (Portugal)
Ersättare: Timo Sainio (Spanien)

Kanada: Veli Niinimaa (AB, Kanada)
Ersättare: Tuire Walsh (ON, Kanada)

USA och Latinamerika: Marita Cauthen (MA, USA)
Ersättare: Satu Mikkola (WA, USA)

PRESIDIEMÖTEN

Höstpresidiemöte 2019
Helsingfors 7.-8.10.2019

Vårpresidiemöte 2019
Helsingfors 24.-25.1.2019

Vårpresidiemöte 2018
Helsingfors 12.-13.4.2018

Höstpresidiemöte 2017
Helsingfors 28.-29.9.2017

Vårpresidiemöte 2017
Helsingfors 14.6.2017

Presidiemötet var i sammanghang med UFPs 9. session, den 20-årsjubileumssessionen 16.-17.6.2017 och konsisterade av sessionens förberedningar.

Höstpresidiemöte 2016
Helsingfors 20.-21.10.2016

Våpresidiemöte 2016
Helsingfors 21.-22.4.2016

Hstpresidiemöte 2015
Helsingfors 19.-20.10.2015

Vårpresidiemöte 2015
Helsingfors 20.5.2015

Presidiemötet var i sammanghang med UFPs 9. session, den 20-årsjubileumssessionen 16.-17.6.2017 och konsisterade av sessionens förberedningar.

Höstpresidiemöte 2014
Helsingfors 23.-24.10.2014

Presidiets höstmöte hölls i Helsingfors sen 23.-24. oktober 2014 under torsdagen och fredagen som en traditionell presidiemöte som hölls två gånger per år. Vice-talmännen, talmannen, Finland-Samfundets verksamhetsledare och parlamentsekreterare (i vanlig närvaro av kommunikationschef Leena Isbom) diskuterade till utlandsfinländare aktuella ärenden och mötte politiska beslutsfattare som är centrala till vårt beaktande av utlandsfinländska åsikter. Utom regionalrapporter, stodde på agendan planering av årets 2017 100-års jubileum firandet i regioner. På grund av det kommande riksdagsvalet i april 2015 ville man betona i parlamentets arbete innehållet och giltighet av regeringens utlandsfinländskpolitiska program 2012-2016 också efter valet under den kommande regerinsperioden. Under denna anda mötte presidiet ordförandena av de åtta största parlamentspartier.

Vårpresidiemöte 2014
Helsingfors 8.-9.5.2014

Presidiets vårmöte hölls i Helsingfors den 8.-9.5.2014. På agendan var möten med representanter för inrikes- och utrikesministeriet, Finlands 100-års jubileumskommittés generalsekreterare, undervisnings- och kulturministeriets kanslichef, Rundradion och utrikesministeriets statssekreterare.

Höstpresidiemöte
Helsingfors 10.-11.10.2013

På programmet stod bl.a. besök i riksdagen och diskussioner med undervisningsminister Krista Kiuru.