Finlandssvenskar i Världen: Aktuellt

Utlandsfinländarparlamentets 10:e session hölls digitalt i juni 2021! 

På grund av coronavirussituation, flyttades utlandsfinländarparlamentets 10. session först till året 2021 och nu till och med sammanträder den 10:e sessionen i juni 2021 för första gången digitalt! Datumet av den två dagar långa sessionen i juni informermas snarast. Historiska digitala sessionen garanterar de 543 utlandsfinländska samfund i 37 länder så lika möjligheter att delta och rösträtt som möjligt. En global session på distans beaktar coronaepidemins hälsovårdssäkerhetsrisker och resebegränsningar. Vi har redan börjat förbereda den digitala sessionen. Sessionskallelser skall skickas till alla samfund som deltar i UFP-verksamheten senast den 9 december 2020. Redan inlämnade motioner gäller till den flyttade 10. sessionen.

Ytterligare yuppgifter: parlamentssekreterare [email protected] och +358 44 7109387.

Dagen före sessionen eller litet tidigare håller alla världens åtta UFP regioner sina egna sessionens förbererande Regionmöten, till och med Finlandssvenskar i Världen. Regionens representant skall informera senare i god tid om nomineringsprocess och valet av regionens representant och hans/hennes suppleant.

Då din samfund ändrar e-post adress: vänligen beratta den nya UFP kontakt adressen, gärna e-post eller minst brevpost adress, till Barbro ([email protected]) eller till parlamentssekreterare ([email protected]).