Siirretty 10. ulkosuomalaisparlamentin istunto pidetään digitaalisena istuntona kesäkuussa 2021!

TÄRKEÄ TIEDOTUS  ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN YHTEISÖILLE MAAILMALLA  (2.10.2020)

Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto kokoontuu ensimmäistä kertaa digitaalisesti kesäkuussa 2021! Historiallinen digi-istunto tarjoaa ulkosuomalaisyhteisöille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Maailmanlaajuisen digi-istunnon valmistelut ovat nyt käynnistyneet. Lähetämme istuntokutsut USP:n toimintaan osallistuville yhteisöille 9.12.2020 mennessä. Lisätietoa: parlamenttisihteeri info@usp.fi ja +358 44 7109387.

TÄRKEÄ TIEDOTUS  ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN YHTEISÖILLE MAAILMALLA (19.3.2020)

Suomi-Seura ry:n hallitus on 18.3. päättänyt, että koronvirustilanteesta johtuen Helsingissä Finlandia-talossa 11. – 12.6.2020 pidettävä ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto joudutaan siirtämään vuoteen 2021.

Kiitos aktiivisuudesta kaikille istuntoon ilmoittuneille ja aloitteita toimittaneille suomalaisyhteisöille maailmalla! Vuoden suurimman ulkosuomalaistapahtuman siirryttyä epävarman maailman tilanteen vuoksi vuodella, on hienoa että kokonaista 141 ulkosuomalaisyhteisöä ehti ilmoittautua mukaan 10. istuntoon ennen sen siirtoa ja istunnon käsiteltäväksi saapui 69 aloitetta. Aloitteet pysyvät voimassa siirrettyyn istuntoon. Siirron ansiosta 10. istuntoon voi jättää aloitteita siihen asti kunnes istunto on 3 kuukauden päässä. Uudet istuntokutsut postitetaan kaikille ulkosuomalaisparlamentin toimintaa seuraaville maailman suomalaisille yhteisöille 9.12.2020 mennessä. Tiedustelut: info@usp.fi

Uudet 10. istunnon kutsut lähetetään ensijaisesti sähköpostilla. Kirjepostina istuntokutsun saavat ulkosuomalaisyhteisöt joilla ei ole sähköpostia. Yhteisönne, seuranne, klubinne, kerhonne tai koulunne sähköpostiosoitteen tai USP-yhteyshenkilön vaihduttua, tai kun haluatte varmistaa meillä olevan osoitteenne, lähettäkää päivitys parlamenttisihteerille Suomi-Seuraan: info@usp.fi tai +358 (0)44 710 9387.

USP:ssa mukana olevan ulkosuomalaisen yhteisön oikeudet istunnossa:

  • lähettää istuntoon yksi äänivaltainen edustaja, ja tarkkailijoita.
  • Yli 500 jäsenen yhteisöt saavat lähettää kaksi edustajaa, ja
  • yli 1 000 jäsenen yhteisöt voivat lähettää kolme äänivaltaista edustajaa.
  • Yksi henkilö voi edustaa useita yhteisöjä. Hänellä on kuitenkin vain yksi ääni parlamentin äänestyksissä.

→ Tiesitkö, että yhteisönne virallisten tarkkailijoiden lukumäärää ei ole rajoitettu ja että tarkkailijat osallistuvat yhtäläisesti kaikkeen ohjelmaan. Tarkkailijalla ei kuitenkaan ole ääni- eikä puheoikeutta täysistunnossa. Valiokunnassa hänellä on puheoikeus puheenjohtajan luvalla. Yhteisönne voi kannustaa nuoria osallistumaan tarkkailijoina – tai valita heidät edustajiksi ja kokeneemmat tarkkailijoiksi!

Oikeus jättää aloitteita

parlamentin istunnon käsiteltäväksi on ulkosuomalaisparlamentin toiminnassa mukana olevilla kaikilla ulkosuomalaisyhteisöllä, USP:n puhemiehistöllä, ja Suomi-Seura ry:llä jonka osana parlamentti toimii ulkosuomalaisten kuulemiseksi. Aloitteet koskevat suomalaisille maailmalla heidän elämässään tärkeitä parannettavia tai muutettavia asioita.  Istunnon hyväksyessä niistä päätöslauselmia hyötyvät päätöksentekijät Suomessa näistä näkökulmista.

Kuhunkin istuntoon on aloitteen viimeinen jättöpäivä kolme kuukautta ennen istuntoa. Aloite on aloitelomakkeelle tai vapaamuotoisesti kirjallisesti kirjoitettu yhteisön ehdotus parlamentin kannaksi eli päätöslauselmaksi. Aloitteesta käy ilmi aloitteen tekijäyhteisö, aloitteen otsikko ja lyhyt ehdotusteksti päätöslauselmaksi. Taustan lisäys auttaa aloitteen käsittelyä, kuten aloitteeseen johtaneen tilanteen kuvailu, tai perustelu aloitteen tavoittesta, tarkoituksesta. Tästä löydät neuvot ja lomakkeen aloitteen tekoon.

  • 10. istuntoon saapuneet aloitteet tulojärjestyksessään numeroituina (polku: USP:n istunto > Aloitteet > Aloiteyhteenvedot).
  • Viimeisen jättöpäivän jälkeen saapuneista aloitteista koostetaan istuntoa varten Aloiteyhteenveto. Siinä samankaltaiset aloitteet on yhdistetty ja aloitteisiin on lisätty taustaselvitykset niiden käsittelyn edistämiseksi, ja aloitteet on ehdotettu jaettavaksi valiokuntiin jolloin aloite saa lopullisen numerointinsa. Aloiteyhteenvedon mukana istunto-osallistujat saavat kuukautta ennen istuntoa istunnon asialistan ja Toimintaraportin 2017-2021.

Digitaalisen etäistunnon ohjelma

julkaistaan myöhemmin tällä sivulla. Istunto on kaksipäiväinen. Ensimmäisen päivän avajaisjuhlallisuuksien jälkeen istunto järjestäytyy, alueet esittäytyvät ja äänivaltaiset edustajat käyttävät puheenvuoroja. Iltapäivällä edustajat ja tarkkailijat jakautuvat valitsemiinsa valiokuntiin käsittelemään taustoitettuja aloitteita. Toisena istuntopäivänä täysistunto keskustelee valiokuntien esityksistä päätöslauselmiksi, ja halutessaan muuttaa niitä. Esityksistä voidaan äänestää ja ne hylätään tai hyväksytään.

Viimeistään istunnon edeltävänä päivänä maailman kahdeksan USP-aluetta pitävät omat istuntoon valmistelevat Aluekokouksensa. Tämä kokous on avoin istuntoon osallistuville yhteisölle. Se valitsee uuden alueensa edustajan ja tämän varahenkilön, jotka vahvistetaan istunnossa.

Istunnon tärkeät päivämäärät löytyvät istunnon Aikajanasta (tulossa):

Näin ilmoittaudut istuntoon:

Viimeistään 3 kuukautta ennen: Yhteisön ilmoittautuminen
Suomi-Seura tarvitsee hyvissä ajoin ilmoituksen siitä, kuinka moni yhteisö aikoo lähettää edustajansa istuntoon. Tässä vaiheessa ei ole tärkeää, kuka aikoo osallistua, vaan kuinka moni yhteisö osallistuu. 10. istunnon lomake (suoraan internetissä täytettävä ja sieltä lähetettävä) avataan tähän myöhemmin 2021 istuntoa varten.

Viimeistään 5 viikkoa ennen: Edustajan ilmoittautuminen 
Suomi-Seuralle on ilmoitettava niiden henkilöiden nimet, jotka osallistuvat edustajana tai tarkkailijana istuntoon, ja valiokuntatyöhön. Jos yhteisöstä ilmoittautuu useampi henkilö, kukin ilmoittautuu erikseen. 10. istunnon lomake avataan tähän myöhemmin 2021 istuntoa varten.

USP-alueesi oma aluekokous 

Istuntoon valmisteleva aluekokous on hyödyllinen samalta alueelta tuleville istunto-osallistujille jotka tekevät siellä yhdessä tärkeitä päätöksiä. Alueenne edustaja kertoo aluekokouksenne ajan ja paikan joka kirjataan kotisivulle teidän omalle aluesivullenne. Tavanomainen ajankohta on istuntoa edeltävä päivä. Vuonna 2021 voidaan aluekokoukset pitää koronavirustilanteen takia turvallisesti etä-kokouksina, digitaalisesti. Yksityiskohtiin palataan myöhemmin. Aluekokous valitsee oman edustajansa USP:n puhemiehistön jäseneksi ja tämän varahenkilön. Kokouksissa perehdytään istunnon kulkuun ja voi saada nimeään vastaan henkilökohtaisen kokouskansionsa etukäteen.

10. istunnon oheistapahtumia

Avajaisjumalanpalvelus: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta, kirkon ulkosuomalaistyön järjestämänä on perinteisesti nautittu ohjelmallisesta avajaismessusta, jossa saarnaa ulkosuomalaisten oma piispa. Hän on tällä hetkellä Oulun piispa Jukka Keskitalo. Jumalanpalveluksen jälkeen on ollut kirkkokahvit. Digitaalinen etä-messu sopii digitaaliseen etäistuntoon.

Lisätietoa 10. istunnosta kesäkuussa 2021, aloitteista ja parlamentin toimintaan mukaan tulosta parlamenttisihteeriltä: Sini Castrén info@usp.fi ja +358 (0)44 710 9387. Liittyminen eli sääntöjen ratifiointi kannattaa!

Muistattehan, että Suomi-Seura ry:n järjestö- tai henkilöjäsenenä tuette seuran ylläpitämän ulkosuomalaisparlamentin toimintaa. Henkilö-, perhe- tai nuorisojäsenyys on myös hyvä lahja.

Tutustu jäsenetuihin ja liity tästä Tai, vie tästä liittymistiedot seuraavaan yhteisönne tapaamiseen – huomatkaa myös uusi pienen, alle 20 jäsenen jäsenmaksu: Tue USPia – liity Suomi-Seuraan 2020