Virtuell Suomi-kylä och utlandsfinländarparlamentets 10. session på distans

På Finland-Samfundet möter vi dagligen utlandsfinländare som inte kunnat göra sin årliga resa till Finland. Utlandsfinländare längtar verkligen till Finland men många har inte kunnat uppleva finländska sommaren, hösten och nu också vintern. De har sett sina släktingar och bekanta i Finland endast via opersonliga webbförbindelser. Många funderar redan på kommande sommaren. Kan vi ens då besöka Finland? Hur länge fortsätter reserestriktionerna på grund av coronaviruset?

Finland-Samfundet skapar just nu en Suomi-kylä i världen. Denna virtuella by är öppen för alla utlandsfinländare och intresserade av utlandsfinländskhet 7–13 juni 2021. Vårt mål är att sammanföra utlandsfinländare från olika håll i världen, arrangera träffar, ta upp viktiga teman för utlandsfinländare och presentera finländsk kultur och kompetens i världen. Denna vecka för utlandsfinländskhet kulminerar i 10:e sessionen för utlandsfinländarparlamentet 11– 12 juni 2021 – denna gång på distans.

Läs mera: Suomi-kylä

Ytterligare information:

Verksamhetsledare Tina Strandberg  [email protected] tfn +358 (0)44 712. 9230.

Finlandsby: Servicechef Kaisa Pudas [email protected] tfn +358 (0)44 710. 9606.

Utlandsfinländarparlamentet: parlamentsekreterare Sini Castrén tfn +358 (0)44 710 9387.