Utlandsfinländarparlamentets 10. session godkände 70 resolutioner

SESSIONENS MATERIAL:

Utlandsfinländarparlamentets resolutions 2021(PDF)

Verksamhetsrapport 2017-2021 (PDF)

 

VIKTIG MEDDELANDE TILL UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS SAMFUND (6.11.2020)

Utlandsfinländarparlamentets 10. session som sammanträder på distans p.g.a. koronapandemin, skall hållas under de traditionella veckodagarna fredag-lördag 11.-12.6.2021. Förberedelser av en exceptionell session och dess vecka är på gång vid Finland-Samfundet, som bygger en virtuel Finlandsbyn som är öppet globalt hela sessionsveckan 7.-13.6.2021. Höjdpunkten av Utlandsfinskhetens vecka är parlamentets session till UFP samfund.

En global session i digital form beaktar koronapandemins resebegränsningar och hälsovårdssäkerhetsrisker. Den garanterar de 543 utlandsfinländska samfund i 37 länder så lika möjligheter av deltaganderätt som möjligt. Välkommen till en global session! Motioner till session kunde lämnas in tills 10 mars 2021. En rekord antal 90 motioner lämnades från överalt i världen. All aktuell information finns här undan.

VIKTIG MEDDELANDE TILL UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS SAMFUND VÄRLDEN RUNT (19.3.2020):

Den 18 mars beslutade Finland-Samfundet rf:s styrelse att på grund av coronavirussituationen måste utlandsfinländarparlamentets 10. session som skulle hållas i Helsingfors i juni 2020 flyttas till året 2021. Vi tackar för deras aktivitet alla de utlandsfinländska organisationer som anmält sig till sessionen och de samfund som lämnat in motioner! De tidigare 69 motioner som inlämnades till sessionens behandling gäller till den flyttade sessionen.

Rätter av utlandsfinländar samfund i parlamentets session:

För att garantera tillgängligheten och en smidig ärendehantering under denna session på distans är vi tvungna att göra smärre ändringar i sessionsförfarandena. Här informeras om alla förfarandena. Närmare upplysningar kommer ni att få av oss allt eftersom förberedelserna fortskrider. För att garantera att alla berörda parter ska få en positiv upplevelse av deltagandet kommer Finland-Samfundet att erbjuda handledning och utbildning i förväg till dem som deltar i sessionen.

  • Varje utlandsfinländska samfund som har ratificerat parlamentets stadgar är berättigad att skicka till sessionen en representant med rösträtt, och observatörer.
  • Föreningar med medlemstal över 500 får skicka två representanter, och
  • föreningar medlemsantal över 1 000 får tre representanter.
  • Samma person kan representera flera föreningar men han/hon har dock endast en röst i parlamentets omröstningar

 Visste ni, att förutom representant(er), lönar det sig åt er förening att också sända observatörer till sessionen. Observatörer har ingen yttranderätt eller rösträtt i plenum, men i utskotten har de yttranderätt med ordförandens tillstånd. Observatörer kan dock delta i alla programmen. De är viktiga i vårt gemensam arbete. OBS. Vid den 10. sessionen behöver vi eventuellt justera antalet observatörer som deltar i utskottens arbete, om antalet observatörer är större än vad mötesplattformen tekniskt klarar av.

 UFP:s 10. session på distans genomförs på en elektronisk mötesplattform. Finland-Samfundet försöker garantera att UFP-samfunden får delta och utnyttja sin rösträtt elektroniskt på ett sätt som motsvarar en traditionell session. Deltagarna får rätt att yttra sig via dator, surfplatta eller mikrofonen på en smarttelefon, eller via chatten, dvs. diskussionsfunktionen, eller alternativt via SMS.

Så här anmäler man sig till UFP:s session:

1. Tre månader före sessionen, senast den 10.3.2021: samfundets anmälan

I detta skede är det viktigt för Finland-Samfundet att få veta hur många föreningar som kommer att delta och hur många representanter de vill skicka till sessionen. Föreningarna ska berätta om de ämnar att delta med denna blankett (https://link.webropolsurveys.com/S/F30FBBFEFF7083C0) Blanketten sänds iväg direkt och sändningsbekräftelsen kommer per e-post – kontrollera att detta inte hamnat i skräppost mappen. E-posten innehåller webblänk som tillåter att granska anmälan. Blanketten fås vid behov genom att skriva till: info@usp.fi

2. Sex veckor före sessionen, senast den 29.4.2021: personlig anmälan

Finland-Samfundet anmälas namnen på de personer som deltar i sessionen som representanter eller observatörer, vilket utskott de valt och om de behöver tolkning, med egen anmälan för varje deltagare, med denna blankett (https://link.webropolsurveys.com/EP/07988F4C85BF833F) Blanketten sänds iväg direkt och sändningsbekräftelsen kommer per e-post – kontrollera att detta inte hamnat i skräppost mappen. E-posten innehåller webblänk som tillåter att granska anmälan. Blanketten fås vid behov genom att skriva till: info@usp.fi

OBS. Att låta bli att delta är inte en annullering. Annulleringar och förfrågningar kan riktas e-post: info@usp.fi

Motioner senast den 10.3.2021:

Varje förening som har ratificerat UFP:s stadgar, samt Presidiet och Finland-Samfundet rf har rätt att lämna in motioner för parlamentets behandling. Enligt stadgarna bör motionerna vara inlämnade till Finland-Samfundet tre månader före sessionen, dvs. senast den 10 mars 2021. Motionen kan ni skriva på Motionsblanketten finns här med anvisningarna. Vice talmannen i er UFP-region och Finland-Samfundets personal står gärna till tjänst. Innan ni utarbetar nya motioner, bekanta er också med de motioner som redan inkommit till den 10. sessionen.

Finland-Samfundets sammandrag av motionerna, sessionens föredragningslista, verksamhets-rapporten och anvisningarna för sessionen på distans postas till deltagarna senast den 10.5.2021. Därefter får varje anmäld deltagare och observatör ännu närmare upplysningar om motionerna i det utskott som de valt samt om utskottets arbete av en representant för det berörda utskottet.

Världens UFP-regionernas egna regionmöten 5.‒10.6.2021

Inför sessionen är regionernas förberedande möten avsedda enbart för de samfund som deltar i sessionen och hålls på distans den 5.–10.6.2021 (måndag–torsdag). Tidpunkterna meddelas senare på hemsidans usp.fi under Regionerna, och i separata möteskallelser som sänds ut till alla UFP-samfund i den berörda regionen, samt till alla sessionens deltagare i ett brev som sänds senast den 10.5.2021.

Förberande regionmöten är nyttiga till sessionsdeltagare från samma region. Regioner väljer i sitt möte sin förekommande representant dvs vice talman till parlamentets Presidium.

Sessionens öppningsandakt torsdagen den 10.6.2021

Vi välkomnar er alla till sessionens öppningsandakt, som spelas in på video av Finska ev. lut. kyrkans utlandsarbete. Predikan av utlandsfinländarnas egen biskop, Uleåborgs biskop Jukka Keskitalo. Mer information senare.

Program av sessionen och sessionsveckan 

Alla som anmälde sig till sessionen, kommer at skickas separat sessionens program som kommer också till sidan suomi-seura.fi och hit. Mer information om sessionen och om sessionsveckans ramprogram skickas ut senare. Sessionens tidslinje med viktiga datum
(utskriftsversion 10. sessionen 2021, tidslinje):

Mer information om sessionen och till nya samfund om hur man kommer med i UFP:s arbete:  info@usp.fi. Det lönar det sig att ansluta sig till parlamentet dvs ratificera UFP:s stadgar före mars 10, 2021!

Visste ni, att det är möjligt att stöda utlandsfinländarparlamentet genom organisations- eller privatmedlemskap i Finland-Samfundet som driver UFP.  Läs om våra Medlemsförmåner här! Medlemskap är en bra gåva och lätt att skaffa genom nätten – antingen en personlig medlemskap, eller medlemskap för de unga eller familj medlemskap. Ni kan även ladda eller skriva ut till ert samfundets nästa möte denna Stöd UFP genom Finland-Samfundets medleskap 2021 – Finland-Samfundet bjuder nu en ny medlemsavgiftkategori av små, under 20 medlemmars samfund.