Hur kan vi komma med i utlandsfinländarparlamentet?

Utlandsfinländarparlamentets egentliga aktörer är utomlands fungerande finländska föreningar och organisationer. Alla utlandsfinländare kan delta i UFP:s verksamhet genom en utlandsfinländsk organisation oberoende av om man har finskt medborgarskap eller inte. Parlamentssessionen utgörs av representanter för dessa utlandsfinländarorganisationer.

För att föreningen skall kunna vara med krävs det att denna ratificerar utlandsfinländarparlamentets stadgar. Aktiviteter ingår inga ekonomiska intressen eller finansiella skyldigheter. Någon medelmsavgift krävs inte. UFP är politiskt oberoende.

Dessutom bör föreningen fungera utomlands och samla finländare i sin verksamhet. Rätt att delta i utlandsfinländarparlamentet kräver alltså inte att föreningens verksamhet sker på ett finländskt språk.

Utlandsfinländarparlamentets medlemmar innefattar alla sorter runt om i världen: från körer till kyrkor och från skolor till sportklubbar! Stadgarna har ratificerats av 540 utlandsfinländska samfund i 37 länder.

Kom med! Genom utlandsfinländarparlamentet kan du påverka just de utlandsfinländska frågor och problem som rör dig och du blir del av ett världsomfattande finländskt nätverk!

GODKÄNNING AV REGLER NÄMLIGEN RATIFICERING

Att komma med i utlandsfinländarparlamentets verksamhet sker genom ratificering av UFP:s stadgar.

2017_StadgarArbetsor (word)        2017_StadgarArbetsor (pdf)

Stadgar ratificeras med denna formulär:

VAHVISTUS_RATIFICERING_RATIFICATION (word)

VAHVISTUS_RATIFICERING_RATIFICATION (pdf)

Då ratificeringsblanketten är registrerad på Finland-Samfundet, är samfundet med! Att vara med i UFP betyder att föreningen har rätt att delta i UFP:s aktiviteter genom att skicka representanter till parlamentssessionerna och lämna in motioner till sessionens behandling.

Vänligen kontakta Finland-Samfundet om du vill ha ratificeringsblanketten per e-post info@usp.fi eller per telefon tfn +358 (0)9 684 1210.

Den signerade blanketten kan returneras genom e-post eller post:

E-post: info@usp.fi

Utlandsfinländarparlamentet / Finland-Samfundet
Mariegatan 8
00170 Helsingfors, FINLAND.

Ta kontak

Fråga mer oss på Finland-Samfundet! Kontakt information hitta du här nedan.

Du kan även kontakta oss per mejl info@usp.fi