Kontonummer, medlemsavgifter och medlemssekreterare i världen

 

Finland-Samfundet rf:s årliga medlemsavgift är 35 €. Medlemsavgiften för familjemedlemmar som bor i samma hushåll är 17 € (inkluderar inte medlemstidningen) Årliga medlemsavgiften för under 30-åriga studenter är 20 € (inkluderar medlemstidningen). Du kan betala medlemsavgiften via webbutiken.

Ny medlem, om du betalar direkt in på vårt konto glöm inte att meddela din adress:
[email protected]

Våra kontonummer i Finland:
OP Helsingfors, FI66 5723 0220 4502 38, BIC: OKOYFIHH
Nordea Bank Abp, FI84 2126 3800 0130 79, BIC: NDEAFIHH

Tyskland:
Volksbank Lübeck, Lundgren wg. Suomi-Seura, DE79 2309 01420 0000 23248, BIC: GENODEF1HLU
Herr Rauli Lundgren

eller Suomi-Seura ry, Postbank München, DE54 7001 0080 0353 134 8 01, BIC: PBNKDEFF

Medlemsavgifterna i Sverige:
huvudmedlem SEK 375, familjemedlem SEK 182, studerande SEK 214
PlusGirot: 54 71 71-9, IBAN: SE32 9500 0099 6026 0547 1719, BIC: NDEASESS

Nedan hittar du länder utanför EMU-området där Finland-Samfundet rf har medlemssekreterare. Du kan betala medlemsavgiften via dem. Inom parentes vid ett land finns medlemsavgiften för ordinarie medlemmar/familjemedlemmar/studerande i landets valuta.

Australien (AUD 59,-/29,-/34,-)
OBS! Tyvärr accepterar vi inte checker från Australien.
Mrs Ulla Hirvelä, Rochedale, Qld 4123
Mrs Tuulikki Levin, Kooringal, NSW 2650
Mrs Tuula Pesonen, Palmerston, ACT 2913

Kanada (CAD 56,-/27,-/32,-) och USA (USD 42,-/20,-/24,-)
Du kan betala med kreditkort via webbutiken eller sända en check till adressen Mrs Päivi Aho, Suomi-Seura ry/Finland Society, P.O. Box 3757, Boynton Beach, FL 33424, USA

Schweiz (CHF 38,-/19,-/22,-)
Betala in på kontot Post Finance Herrliberg, ”Suomi-Seura”, Sirkku Tengvall, 34 15204 2, IBAN: CH40 0900 0000 3401 5204 2, BIC: POFICHBEXXX