Finland-Samfundets direktion 2022

 

MEDLEMMAR   SUPPLEANTER
pj Markus Aaltonen, riksdagsråd Arja Alho, politices doktor
Maria Lohela, kandidat i humnistiska vetenskap Hannu Suihkonen, generalsekreterare, Sjömanskyrkan rf
Petri Tuomi-Nikula, äldre rådgivare, SITRA Johanna Peltoniemi, forskardoktor, Helsingfors universitet
Jaana Tapanainen-Thiess, ledande sakkunnig, statsrådets kansli Saara Pellander, direktör, Migrationsinstitutet
Tarja Valde-Brown, Partner, Eurofacts Marja Ala-Kokko, journalist, Yle
Veera Toivonen, lärare, ordförande för stödföreningen för Finlandsskolor Satu Oldendorff,Expert på utlandsfinländararbetet
Larserik Häggman, journalist Malin Lindholm, verksamhetsledare för Finlands Svenska Skolungdomsförbund, vice ordförande för Finlands Scouter
Pasi Tuominen, konsular chef, förträdare för utrikesministeriet Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati, utrikesministeriet
Sakari Neuvonen, fil.mag Barbro Allardt Ljunggren, fil.dr., lektor