Finland-Samfundets direktion 2020

 

MEDLEMMAR   SUPPLEANTER
pj Markus Aaltonen, riksdagsråd Arja Alho, politices doktor
Kimmo Kajaste, landskapsråd Marja Ala-Kokko, journalist, Yle
Jaana Tapanainen-Thiess, ledande sakkunnig, statsrådets kansli Saara Pellander, direktör, Migrationsinstitutet
Petri Tuomi-Nikula, äldre rådgivare, SITRA Johanna Peltoniemi, forskardoktor, Helsingfors universitet
Maria Lohela, kandidat i humnistiska vetenskap
Hannu Suihkonen, generalsekreterare, Sjömanskyrkan rf
Tarja Valde-Brown, Partner, Eurofacts Tuomas Leppilampi, Senior Consultant, Eficode
Malin Lindholm, verksamhetsledare för Finlands Svenska Skolungdomsförbund, vice ordförande för Finlands Scouter Anna Munsterhjelm, generalsekreterare, Allianssi rf -paraplyorganisationen för ungdomsområdet i Finland
Larserik Häggman, journalist Veera Toivonen, lärare, ordförande för stödföreningen för Finlandsskolor
Pasi Tuominen, konsular chef, förträdare för utrikesministeriet Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati, utrikesministeriet