Tietoa meistä

Suomi-Seura ry:n missio on olla ainutlaatuinen ulkosuomalaisten osaamis- ja palvelukeskus, joka edistää maailmalla asuvien suomalaisten asioita. Suomi-Seura ry vahvistaa 1,6 miljoonan ulkosuomalaisen yhteyksiä Suomeen ja tuo ulkosuomalaisuutta näkyväksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa sekä välittää ajanmukaista tietoa Suomesta ulkomaille. Suomi-Seura ry edistää ulkosuomalaisten ja Suomen välistä vuorovaikutusta, vaalii kulttuurista yhteyttä ja vahvistaa Suomi-kuvaa.

Suomi-Seura ry toteuttaa toiminnassaan seuraavia arvoja

  • suomalaisen kulttuuriyhteyden ja identiteetin vaaliminen
  • Suomi-kuvan kirkastaminen maailmalla
  • ulkosuomalaisuuden yhteiskunnallisen merkityksen vahvistaminen
  • avoin vuorovaikutus ja osallisuus
  • asiakaslähtöisyys kaikessa toiminnassa

Suomi-Seura ry:n visio on olla

  • ainutlaatuinen ulkosuomalaisten fyysinen ja virtuaalinen kohtaamispaikka
  • aktiivinen suomalaisen kulttuurin välittäjä ja maailmankansalaisuuden edistäjä
  • ulkosuomalaisten tukipilari monia viestintäkanavia hyödyntäen
  • ulkosuomalaisten etujen valvonnan ykkönen
  • tiedontarjoaja tämän päivän ulkosuomalaisuudesta

Suomi-Seura ry:n henkilökunta

Suomi-Seura ry:n johtokunta