Päätöslauselmat 2007

Ulkosuomalaisparlamentin viides varsinainen istunto oli samalla parlamentin kymmenvuotisjuhlaistunto. Se pidettiin Helsingissä Finlandia-talolla 10.-11.9.2007. Istunto antoi kaiken kaikkiaan 60 päätöslauselmaa.

Päätöslauselmat ja niihin Suomi-Seura ry:n henkilökunnan tekemät taustaselvitykset on koottu päätöslauselmayhteenvetoon. PÄÄTÖSLAUSELMAT

Päätöslauselmat on käännetty ruotsiksi ja englanniksi ja painettu. Painettuja päätöslauselmayhteenvetoja voi tiedustella parlamenttisihteeriltä: info@usp.fi

SISÄLLYSLUETTELO:

  • Kansalaisuusasioita koskevat päätöslauselmat
  • Kulttuuriasioita koskevat päätöslauselmat
  • Nuorisoasioita koskevat päätöslauselmat
  • Opetus- ja koulutusasioita koskevat päätöslauselmat
  • Sosiaaliasioita koskevat päätöslauselmat
  • Senioriasioita koskevat päätöslauselmat
  • Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjä koskevat päätöslauselmat
  • Talousasioita koskevat päätöslauselmat
  • Tiedotusasioita koskevat päätöslauselmat
  • Poliittisia ja virallisia asioita koskevat päätöslauselmat

Aloitteita päätöslauselmiksi saapui sihteeristöön määräaikaan mennessä 82 kappaletta, joista 1 hylättiin. Yhdistämisen jälkeen istunnon käsiteltäväksi jäi yhteensä 59 aloitetta. Lisäksi talousvaliokunnassa käsiteltiin USP:n tilit ja budjetti. Vuoden 2007 istunto antoi siis yhteensä 60 päätöslauselmaa. Päätöslauselmat toimivat puhemiehistön ja sihteeristön työn perustana istuntojen välissä.

Päätöslauselmat luovutettiin 24.1.2008 pääministeri Matti Vanhaselle, joka lähetti ne lausuntokierrokselle. Lausunnon päätöslauselmista antavat ministeriöt ja muut julkisten hallintoalojen toimijat, niistä asioista, jotka päätöslauselmissa koskevat heidän toimialaansa.

Lausuntokierros toimii sekä viranomaisiin päin tiedotuksena Ulkosuomalaisparlamentistä ja ulkosuomalaisten huolenaiheina että toimivat alustuksena puhemiehistön ja sihteeristön työlle tulevana toimikautena. Vuoden 2010 istuntoon sihteeristö laati vuoden 2007 päätöslauselmien edistymisestä raportin: Raportti sihteeristön toiminnasta 2007-2010