Ulkosuomalaisstrategia vuosille 2022–2026

Ulkosuomalaisstrategiassa vuosille 2022–2026 (sisäministeriö) on asetettu tavoitteita ja toimia, joilla halutaan vastata ulkosuomalaisten palvelutarpeisiin ja hyödyntää entistä paremmin ulkosuomalaisten omaa osaamista.

Strategia on jatkoa kolmelle aiemmalle ulkosuomalaispoliittiselle ohjelmalle. Se on valmisteltu poikkihallinnollisessa työryhmässä, jonka työhön ovat osallistuneet myös Suomi-Seura ry sekä Siirtolaisuusinstituutti. Valmistelussa on kuultu laajasti ulkosuomalaisia ja ulkosuomalaistoimijoita sekä hyödynnetty ulkosuomalaistutkimustuloksia.

Strategiassa asetetaan tavoitteita ja toimia, jotka liittyvät
ulkosuomalaisasioiden koordinoimiseen valtionhallinnossa

  • ulkosuomalaisia koskevan viranomaisviestinnän kehittämiseen
  • ulkosuomalaisten sujuvan viranomaisasioinnin edistämiseen
  • ulkosuomalaisten suomalaisen identiteetin, kielen, kulttuurin ja kansalaisuuden vahvistamiseen
  • ulkosuomalaisten hyödyntämiseen elinkeinoelämän, vienninedistämisen, tutkimuksen ja kestävän kehityksen tukemisessa
  • ulkosuomalaisten yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistamiseen
  • paluumuuton houkuttelevuuteen.

Ulkosuomalaisstrategia vuosille 2022–2026 (pdf)

Sisäministeriö järjestää vuosittain kaikille kiinnostuneille strategian seurantawebinaarin yhteistyössä Suomi-Seura ry:n kanssa. Ensimmäinen webinaari pidetään vuoden 2022 lopussa.