Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2017 – 2021

Hallitus hyväksyi 29.9.2017 neuvottelussaan ulkosuomalaispoliittisen ohjelman vuosiksi 2017–2021. Ohjelma ajaa ulkomailla asuvien suomalaisten etua ja koskettaa noin 1,6 miljoonaa ulkosuomalaista.

Ohjelman vahvistaa ulkosuomalaispolitiikan toimeenpanon jatkuvuutta. Ohjelma on maailmalla asuvien suomalaisten asialla ja on kolmas viisivuotisohjelma.  Ensimmäinen ohjelma hyväksyttiin vuonna 2006 ja valmisteltiin aikanaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Nyt koordinointivastuussa on sisäministeriö, jolle kuuluvat monet ulkosuomalaisille tärkeät asiat, kuten kansalaisuus-, passi- ja liputusasiat. Ohjelma sisältää 17 politiikkalinjausta, joita edistetään sovituilla toimenpiteillä kunkin tavoitteen saavuttamiseksi.

Ohjelma käsittelee ulkosuomaisille heidän arjessaan ja elämässään tärkeitä tavoitteita. Ne  liittyvät muun muassa Suomen kielen ja kulttuurin vaalimiseen; ulkomailla toimivien Suomi- ja Eurooppa-koulujen toimintaan ja rahoitukseen; tilapäisesti ulkomailla asuvien lasten perusopetukseen; kieliopintoihin yliopistoissa ja virallisiin kielikokeisiin; kansalaisuusasioihin kuten kaksoiskansalaisuus ja passiasiat joista voimassaolon pidennystä toivotaan, sekä henkilökorttiasioihin; vaaleihin ja äänestämiseen kannustamiseen sekä kirje- ja internet-äänestykseen; Yleisradion ohjelmatarjontaan ulkomailla ja viestinnän kokonaisuuteen; vero- ja sosiaaliasioihin sekä terveyspalveluihin; paluumuuttoon ja elinkeinoelämään; ja ennen kaikkea ulkosuomalaisen järjestötoiminnan tukemiseen – joihin kuuluu myös Suomi-Seura ry:n toimintaedellytysten turvaaminen ja ulkosuomalaisparlamentin toimintaedellytysten turvaaminen.

Ohjelma on yhteinen poliittinen tahdonilmaus. Nykyisen ohjelman 17 politiikkalinjaukseen sisältyy ensi kertaa kuhunkin 1 – 6 toimenpidettä. Tavoitteet ovat realistia ja toteuttamiskelpoisia. Ohjelman kuvaamilla toimilla ei ole erillisiä budjettivaikutuksia, vaan ministeriöt toteuttavat ohjelman eri osia omien valtiontalouden menokehyksiensä puitteissa. Ohjelman toiminnallisuuta on lisätty korostamalla teemakohtaisia politiikkalinjauksia ja niistä johdettuja toimenpiteitä sekä lisäämällä kuhunkin yksi tai useampi nimetty toteuttava taho. Ohjelma ehdottaa, että sen toiminnallisuutta voisi lisätä sopimalla seurannasta vuositasolla.

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentin edustajat olivat mukana päivittämässä ohjelmaa. Päivitys vuosina 2015-17 tapahtui ohjelman politiikkalinjauksia toteuttavien tahojen kesken; sisäministeriön koordinaatiossa yhteistyössä mm. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoasiainministeriön välillä. Mukana oli myös edustaja Opetushallituksesta.

Ohjelmassa ulkosuomalaisella tarkoitetaan Suomen ulkopuolella asuvaa Suomen kansalaista tai suomalaista syntyperää olevaa henkilöä. Eniten ulkosuomalaisia on Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Venäjällä, Iso-Britanniassa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa. Äänioikeutettuja Suomen kansalaisia asuu ulkomailla runsas 254 000 henkilöä (2019).

Katso myös: Sisäministeriön tiedote

OHJELMAN LATAUSVERSIOT