Päätöslauselmat 2005

[sivu työn alla: linkit lisätään]

Ulkosuomalaisparlamentti kokoontui neljänteen varsinaiseen istuntoonsa Helsingin Finlandia-talolle 23. – 24.5.2005. Istunto hyväksyi 73 päätöslauselmaa.

Kesällä 2005 ulkosuomalaisparlamentin säännöt oli ratifioinut jo 430 ulkosuomalaisyhteisöä 34 maasta. Ulkosuomalaisparlamentin neljässä varsinaisessa istunnossa on laadittu yhteensä 277 päätöslauselmaa.

Ulkosuomalaisyhteisöt toimittivat parlamentin neljännen istunnon työstettäväksi yli sata aloitetta. Suomi-Seuran henkilökunnan yhdistettyä samoja asioita ajavat aloitteet ja taustoitettua aloitteet niiden läpimenon edistämiseksi, jäi parlamentin käsiteltäväksi kaikkiaan 73 aloitetta. Aloitteita työstettiin parlamentin yhdeksän pysyvän valiokunnan lisäksi yhdessä ylimääräisessä valiokunnassa, jossa käsiteltiin poliittisia ja virallisia asioita käsitteleviä aloitteita.

Ulkosuomalaisparlamentin edustajat laativat valiokunnissa aloitteista päätöslauselmaesityksiä. Esitykset käsiteltiin lopulta parlamentin täysistunnossa, jossa kaikilla edustajilla oli oikeus äänestää päätöslauselmien hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat sisältävät toimeksiantoja parlamentin puhemiehistölle ja sihteeristölle, ulkosuomalaisyhteisöihin itseensä kohdistuvia kehotuksia sekä vetoomuksia Suomen valtionhallinnolle ja muille ulkosuomalaisten puolesta työtä tekeville tahoille. Parlamentin puhemiehistön tehtävänä on yhdessä sihteeristön kanssa toteuttaa päätöslauselmien edellyttämää edunvalvontatyötä hyvässä yhteistyössä Suomen valtiovallan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Vuoden 2005 päätöslauselmayhteenvedon voi tilata taitettuna paperiversiona parlamenttisihteeriltä: info@usp.fi

SISÄLLYSLUETTELO

  • Opinto- ja koulutusasioita koskevat päätöslauselmat
  • Nuorisoasioita koskevat päätöslauselmat
  • Kulttuuriasioita koskevat päätöslauselmat
  • Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjä koskevat päätöslauselmat
  • Sosiaaliasioita käsittelevät päätöslauselmat
  • Senioriasioita koskevat päätöslauselmat
  • Kansalaisuusasioita koskevat päätöslauselmat
  • Tiedotusasioita koskevat päätöslauselmat
  • Ulkosuomalaisparlamentin talousasioita koskevat päätöslauselmat
  • Poliittisia ja virallisia asioita koskevat päätöslauselmat