USP-alueesi maailmalla: Yhdysvallat ja Latinalainen Amerikka

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan alueen edustaja Hanna Wagner ja hänen varahenkilönsä Teuvo Pulkkinen kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Kun järjestösi sähköpostiosoite muuttuu: kerro uusi USP-yhteystieto Hannalle, Teuvolle tai parlamenttisihteerille (info@usp.fi). Sähköpostiosoite on tärkeä ja kirjepostiosoite tervetullut, etenkin jos teillä ei ole sähköpostia.

Sähköpostit: dhkpwagner@yahoo.com  ja   teuvo_pulkkinen@hotmail.com

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 (jatkuen siirrettyyn istuntoon 2021 asti) Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan alueen varapuhemieheksi Hannan ja hänen varahenkilökseen Teuvon. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Katso vielä: Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan alueella AJANKOHTAISTA

 

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja, 543 yhteisöä 37 maassa. Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan alueelta on toiminnassa mukana 82 ulkosuomalaisyhteisöä (päivitys 18.3.2021).