USP-alueesi maailmalla: Yhdysvallat ja Latinalainen Amerikka

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan alueen edustaja Hanna Wagner ja hänen varahenkilönsä Teuvo Pulkkinen kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Sähköpostit: dhkpwagner@yahoo.com  ja   teuvo_pulkkinen@hotmail.com

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan alueen varapuhemieheksi Hannan ja hänen varahenkilökseen Teuvon. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan alueelta on USP:n toiminnassa mukana 83 ulkosuomalaisyhteisöä.

Katso tästä: Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan alueella AJANKOHTAISTA