Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat

Parlamentin istuntojen päätöslauselmat ohjaavat ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön ja sihteeristön työtä.

Päätöslauselmat käännetään ruotsiksi ja englanniksi. Ne luovutetaan Suomen pääministerille, joka lähettää ne edelleen Valtioneuvostoon (valtionhallintoon eri ministeriöihin) lausuntokierrokselle.

Kaikilla tietyn istunnon antamilla päätöslauselmilla on oma sivunsa.

Suomi-Seuran ja puhemiehistön työstä päätöslauselmien edistämisessä edellisinä vuosina (kuluneella istuntokaudella) raportoidaan Toimintaraportissa. Toimintaraportit löytyvät kyseisen aiemman istunnon alta.

Vuoden 2017 istunnon päätöslauselmat

Ulkosuomalaisparlamentin yhdeksäs istunto, ja samalla 20-vuotisjuhlaistunto, kokoontui Helsingin yliopistolla 16.-17.6.2017. Alun perin istunnon käsiteltäväksi meni 55 päätöslauselmaehdotusta. Lisäksi istunto päätti lähettää yhden päätöslauselmaehdotuksen kulttuurivaliokuntaan. Näin istunto 2017 antoi 56 päätöslauselmaa. Ne on koottu päätöslauselmayhteenvetoon. Sen johdannossa puhemiehistö esittelee istuntokauden 2015-17 erityiset päätavoitteet.

Päätöslauselmayhteenveto: 2017_paatoslauselmat

SISÄLLYSLUETTELO

  • Puhemiehistön johdanto 2017
  • I Poliittisia ja virallisia asioita koskevat päätöslauselmat
  • II Kansalaisuusasioita koskevat päätöslauselmat
  • III Senioriasioita koskevat päätöslauselmat
  • IV Sosiaaliasioita koskevat päätöslauselmat
  • V Opinto- ja koulutusasioita I koskevat päätöslauselmat
  • VI Opinto- ja koulutusasioita II koskevat päätöslauselmat
  • VII Kulttuuriasioita koskevat päätöslauselmat
  • VIII Tiedotusasioita koskevat päätöslauselmat
  • IX Talous- ja sääntöasioita koskevat päätöslauselmat

2017_Saannot_Tyojarjestys

Saannot_ja_Tyojarjestys_fin_2015

Hyväksyttyjen päätöslauselmien lyhyet päätökset (ilman kutakin täydentävää, Suomi-Seura ry:n henkilökunnan tekemää taustaselvitystä) julkaistaan aina istunnon pöytäkirjan liitteenä. Istunnon 2017 päätöslauselmien lyhyet päätökset ovat pöytäkirjan liite 8 ja postitettiin sähköisesti kaikille istunnon osallistujille ja jokaiselle USP:n työtä seuraavalle ulkosuomalaisyhteisölle. Pöytäkirja 2017 löytyy kohdasta Istunto 2017. Lista istuntoon alun perin jätetyistä aloitteista ryhmiteltyinä taustoituksensa jälkeen valiokunnittain on Aloiteyhteenveto 2017.

Päätöslauselmien 2017 luovutus pääministeri Juha Sipilän valtiosihteeri Paula Lehtomäelle, valtioneuvoston linna 17.4.2018. (oik. Suomi-Seuran puheenjohtaja, USP:n puhemies Jarmo Virmavirta ja toiminnanjohtaja Tina Strandberg, vas. parlamenttisihteeri Sini Castrén)

Päätöslauselmat käännettiin ruotsiksi ja englanniksi ja luovutettiin painettuina pääministeri Juha Sipilää sijaistaneelle valtiosihteeri Paula Lehtomäelle 17.4.2018. Pääministerin kansliasta päätöslauselmat toimitetaan valtioneuvostoon (ministeriöihin) lausuntokierrokselle.

Yllä olevasta linkistä ladattavan päätöslauselmayhteenvedon (FI, SVE tai ENG) voi pyytää:info@usp.fi.