USP-alueesi maailmalla: Etelä-Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alueen edustaja Katia Brunetto ja hänen varahenkilönsä Marko Suomalainen kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Kun järjestösi sähköpostiosoite muuttuu: kerro uusi USP-yhteystieto Katialle, Markolle tai parlamenttisihteerille ([email protected]). Sähköpostiosoite on tärkeä ja kirjepostiosoite tervetullut, etenkin jos teillä ei ole sähköpostia.

Sähköpostit: [email protected]  ja  [email protected]

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 (jatkuen siirrettyyn istuntoon 2021 asti) Pohjois-Euroopan alueen varapuhemieheksi Katian ja hänen varahenkilökseen Markon. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Katso vielä: Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alueen AJANKOHTAISTA

 

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja, 542 yhteisöä 37 maasta. Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alue kattaa niistä 52 ulkosuomalaisyhteisöä (18.3.2021).

Ulkosuomalaisparlamentin Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän (EAL) alueen ohjesääntö

Alueen käyttöönsä vuonna 2016 ottama ohjesääntö perustuu ulkosuomalaisparlamentin käsikirjaan, sääntöihin ja työjärjestykseen, jotka säätelevät alueen toimintaa. Alueen oma ohjesääntö määrittelee tarkemmin sovellettavat säännöt. Se hyväksyttiin ja tuli voimaan aluekokouksessa Zagrebissa Kroatiassa 9. huhtikuuta 2016. Lue ja lataa tästä: E-Eur Alueen ohjesääntö 9-4-2016