USP-alueesi maailmalla: Etelä-Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alueen edustaja Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän varapuhemies: Marko Suomalainen (Kreikka) ja hänen varahenkilönsä
Satu Sulkunen (Italia) kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja ulkosuomalaisparlamentista.

Sähköpostit:

Marko Suomalainen: markosuomalainen@gmail.com

Satu Sulkunen: satu.sulkunen@gmail.com

Kun järjestösi yhteystiedot muuttuvat: ilmoita muutoksista Markolle, Sadulle  tai Suomi-Seuraan (info@usp.fi).

Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Katso vielä: Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alueen AJANKOHTAISTA

 

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja, 542 yhteisöä 37 maasta. Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alue kattaa niistä 52 ulkosuomalaisyhteisöä (18.3.2021).

Ulkosuomalaisparlamentin Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän (EAL) alueen ohjesääntö

Alueen käyttöönsä vuonna 2016 ottama ohjesääntö perustuu ulkosuomalaisparlamentin käsikirjaan, sääntöihin ja työjärjestykseen, jotka säätelevät alueen toimintaa. Alueen oma ohjesääntö määrittelee tarkemmin sovellettavat säännöt. Se hyväksyttiin ja tuli voimaan aluekokouksessa Zagrebissa Kroatiassa 9. huhtikuuta 2016. Lue ja lataa tästä: E-Eur Alueen ohjesääntö 9-4-2016