USP-alueesi maailmalla: Etelä-Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alueen edustaja Katia Brunetto ja hänen varahenkilönsä Marko Suomalainen kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Sähköpostit: katia.brunetto@gmail.com  ja  markosuomalainen@gmail.com

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alueen varapuhemieheksi Katian ja hänen varahenkilökseen Markon. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alueelta on mukana USP:n toiminnassa noin 52 ulkosuomalaisyhteisöä.

AJANKOHTAISTA ALUEELLA