USP-alueesi maailmalla: Etelä-Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alueen edustaja Katia Brunetto ja hänen varahenkilönsä Marko Suomalainen kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Sähköpostit: katia.brunetto@gmail.com  ja  markosuomalainen@gmail.com

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alueen varapuhemieheksi Katian ja hänen varahenkilökseen Markon. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alueelta on mukana USP:n toiminnassa 52 ulkosuomalaisyhteisöä.

Katso tästä: Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alueella AJANKOHTAISTA

Ulkosuomalaisparlamentin Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän (EAL) alueen ohjesääntö

Alueen käyttöönsä vuonna 2016 ottama ohjesääntö perustuu ulkosuomalaisparlamentin käsikirjaan, sääntöihin ja työjärjestykseen, jotka säätelevät alueen toimintaa. Alueen oma ohjesääntö määrittelee tarkemmin sovellettavat säännöt. Se hyväksyttiin ja tuli voimaan aluekokouksessa Zagrebissa Kroatiassa 9. huhtikuuta 2016. Lue ja lataa tästä: E-Eur Alueen ohjesääntö 9-4-2016