Päätöslauselmat 2002

Ulkosuomalaisparlamentti kokoontui kolmanteen varsinaiseen istuntoonsa Helsingin Ritarihuoneelle 18. – 19.11.2002. Parlamentti hyväksyi 72 päätöslauselmaa.

Istunnon yhteydessä ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä toimiva Suomi-Seura ry juhli 75-vuotista taivaltaan. Syksyllä 2002 ulkosuomalaisparlamentin säännöt oli ratifioinut jo 400 ulkosuomalaisyhteisöä 30 eri maasta. Ulkosuomalaisparlamentin kolmessa varsinaisessa istunnossa on laadittu yhteensä 204 päätöslauselmaa.

Ulkosuomalaisyhteisöt toimittivat parlamentin kolmannen varsinaisen istunnon työstettäväksi 75 aloitetta. Suomi-Seuran henkilökunnan niputettua samoja asioita ajavat aloitteet ja laadittua niihin taustaselvitykset, parlamentin käsiteltäväksi meni kaikkiaan 72 aloitetta. Aloitteita työstettiin parlamentin yhdeksän pysyvän valiokunnan lisäksi yhdessä ylimääräisessä valiokunnassa, jossa käsiteltiin poliittisia ja virallisia asioita käsitteleviä aloitteita.

Ulkosuomalaisparlamentin edustajat laativat valiokunnissa aloitteista päätöslauselmaesitykset. Esitykset käsiteltiin lopulta parlamentin täysistunnossa, jossa kaikilla edustajilla oli oikeus äänestää päätöslauselmien hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat sisältävät toimeksiantoja parlamentin puhemiehistölle ja sihteeristölle, ulkosuomalaisyhteisöihin itseensä kohdistuvia kehotuksia sekä vetoomuksia Suomen valtionhallinnolle ja muille ulkosuomalaisten puolesta työtä tekeville tahoille. Parlamentin puhemiehistön tehtävänä on yhdessä sihteeristön kanssa toteuttaa päätöslauselmien edellyttämää edunvalvontatyötä hyvässä yhteistyössä Suomen valtiovallan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

PÄÄTÖSLAUSELMAT 2002

Kaikki päätöslauselmat valiokunnittain sisältävän päätöslauselmayhteenvedon taitettuna paperiversiona voi tilata parlamenttisihteeriltä: info@usp.fi

SISÄLLYSLUETTELO

  • Opinto- ja koulutusasioita koskevat päätöslauselmat
  • Nuorisoasioita koskevat päätöslauselmat
  • Kulttuuriasioita koskevat päätöslauselmat
  • Sosiaaliasioita koskevat päätöslauselmat
  • Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjä koskevat päätöslauselmat
  • Senioriasioita koskevat päätöslauselmat
  • Talousasioita koskevat päätöslauselmat
  • Kansalaisuusasioita koskevat päätöslauselmat
  • Tiedotusasioita koskevat päätöslauselmat
  • Poliittisia ja virallisia asioita koskevat päätöslauselmat