USP-alueesi maailmalla: Kanada

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Kanadan alueen edustaja  Irina Ilmokari (ON, Kanada) ja hänen varahenkilönsä Johannes Lahtinen (ON, Kanada) kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja ulkosuomalaisparlamentista.

Sähköpostit:  irina9@sympatico.ca  ja  johannes.lahtinen1@gmail.com

Kun järjestösi yhteystiedot muuttuvat: kerro uusi USP-yhteystieto Irinalle, Johannekselle tai Suomi-Seuraan (info@usp.fi).

Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Katso vielä: Kanadan alueen AJANKOHTAISTA

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Kanadan alueelta on USP:n 542 yhteisön toiminnassa 37 maasta mukana 70 ulkosuomalaisyhteisöä (18.3.2021).

 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN (USP) KANADAN ALUEEN OHJESÄÄNTÖ

Alue hyväksyi oman ohjesääntönsä vuoden 2016 vuosittaisessa aluekokouksessaan (AGM) Kanadassa 25.6.2016. Ohjesääntö perustuu USP:n asiakirjoihin kuten Säännöt ja Työjärjestys, sekä ulkosuomalaisparlamentin käsikirjaan. Tarkoitus on täsmentää alueen ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyömuotoja asioissa jotka koskevat ulkosuomalaisparlamentin toimintaa Kanadassa, kuten tapaamisia, tiedotusta ja alueen toimihenkilöiden vaalia. Lue ja lataa tästä (englanniksi / in English): Kanadan Alueen Operating Policy 25-6-2016, saatu 8.7.2016