USP-alueesi maailmalla: Kanada

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Kanadan alueen edustaja Veli Niinimaa ja hänen varahenkilönsä Irina Ilmokari kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Kun järjestösi sähköpostiosoite muuttuu: kerro uusi USP-yhteystieto Velille, Irinalle tai parlamenttisihteerille ([email protected]). Sähköpostiosoite on tärkeä. Kirjepostiosoite tervetullut, etenkin jos teillä ei ole sähköpostia.

Sähköpostit: [email protected]  ja   [email protected]

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti Kanadan alueen varapuhemieheksi Velin ja hänen varahenkilökseen (vice chair) Maarit Koivusen istuntokaudelle 2017 – 2020. Istuntokausi jatkuu vuodella, siirrettyyn istuntoon 2021 asti). Kanadan alueen vuosikokous 29.6.2018 valitsi Kanadasta pois muuttaneen Koivusen seuraajaksi istuntokauden loppuun Irina Ilmokarin. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Katso vielä: Kanadan alueen AJANKOHTAISTA

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Kanadan alueelta on USP:n 542 yhteisön toiminnassa 37 maasta mukana 70 ulkosuomalaisyhteisöä (18.3.2021).

 

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN (USP) KANADAN ALUEEN OHJESÄÄNTÖ

Alue hyväksyi oman ohjesääntönsä vuoden 2016 vuosittaisessa aluekokouksessaan (AGM) Kanadassa 25.6.2016. Ohjesääntö perustuu USP:n asiakirjoihin kuten Säännöt ja Työjärjestys, sekä ulkosuomalaisparlamentin käsikirjaan. Tarkoitus on täsmentää alueen ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyömuotoja asioissa jotka koskevat ulkosuomalaisparlamentin toimintaa Kanadassa, kuten tapaamisia, tiedotusta ja alueen toimihenkilöiden vaalia. Lue ja lataa tästä (englanniksi / in English): Kanadan Alueen Operating Policy 25-6-2016, saatu 8.7.2016