USP-alueesi maailmalla: Kanada

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Kanadan alueen edustaja Veli Niinimaa ja hänen varahenkilönsä Irina Ilmokari kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Sähköpostit: veli@nucleus.com  ja  irina9@@sympatico.ca

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 Kanadan alueen varapuhemieheksi Velin ja hänen varahenkilökseen (vice chair) Maarit Koivusen. Kanadan alue valitsi vuosikokouksessaan 29.6.2018 alueen työn tueksi (deputy vice chair) Irina Ilmokarin. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Kanadan alueelta on USP:n toiminnassa mukana noin 66 ulkosuomalaisyhteisöä.

AJANKOHTAISTA ALUEELLA