Miten aloite tehdään

Jokaisella USP:n säännöt vahvistaneella suomalaisyhteisöllä, puhemiehistöllä sekä Suomi-Seura ry:llä on oikeus jättää aloitteita ulkosuomalaisparlamentin käsiteltäväksi. Aloitteilla vaikutetaan parlamentin toimintaan ja sen antamiin lausuntoihin ja kannanottoihin. Siksi aloitteita kannattaa harkita tarkasti ja jättää ne hyvissä ajoin.

Ulkosuomalaisen yhteisön on toimitettava aloite/aloitteet Suomi-Seuraan tai parlamenttisihteerille määräaikaan mennessä. Ulkosuomalaisparlamentin seuraava istunto siirrettiin koronapandemian vuoksi vuodella kesäkuuhun 2021, 11.-12.6.2021. Koska aloitteiden tulisi olla Suomi-Seurassa viimeistään kolme kuukautta ennen istuntoa, on viimeinen jättöpäivä nyt 10.3.2021.

Suomi-Seura ry lähettää viimeistään kuukautta ennen istuntoa kaikille ilmoittautuneille edustajille istunnon esityslistan kaikkine aloitteineen.

Aloitteen rakenne

Aloite voidaan tehdä valmiille aloitepohjalle (linkit alla) tai vapaamuotoisesti, mutta kirjallisena. Aloitteessa tulisi olla:
1) aloitteen esittäjäyhteisön nimi ja yhteystiedot,
2) otsikko, josta ilmenee aloitteen perustavoite,
3) selvitys, eli nykytilanteen kuvailu tai perustelut, josta ilmenee aloitteen tavoite tai tarkoitus,
4) ehdotus päätöslauselmaksi, kuten lauseen mittainen tiivistelmä, ja
5) puheenjohtajan allekirjoitus (huom. nykyisin nimi riittää).

Alla on linkki Aloitelomakkeeseen. Tulosta, täytä lomake ja hoida yhteisösi puheenjohtajan tai muun nimenkirjottavan nimi (allekirjoitusta ei enää vaadita). Postita aloite sähköpostin liitteenä, joko skannattuna tai valokuvattuna: [email protected] Tai, postita aloite kuoressa: Ulkosuomalaisparlamentti, Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, FI-00170 Helsinki, Finland.

Aloitelomakepohjat:

Aloite_Motion_2020-2021 tai    Aloite_Motion_Initiative_2020-2021 (pdf)

Tarvitsetko apua aloitteen laatimisessa?

Ota yhteyttä alueesi varapuhemieheen tai Suomi-Seuraan parlamenttisihteeriiin. Autamme mielellämme aloitteiden laatimisessa! Sähköposti: parlamenttisihteeri Sini Castrén, [email protected] tai puh + 358-(0)9-684 1210.