Päätöslauselmien 2015 luovutus pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäelle, valtioneuvoston linna 27.10.2015

Päätöslauselmat 2015

Ulkosuomalaisparlamentin kahdeksas täysistunto kokoontui Helsingin yliopistolla 22.-23.5.2015. Istunto antoi 41 päätöslauselmaa. Ne on koottu päätöslauselmayhteenvetoon. Sen johdannossa puhemiehistö esittelee istuntokauden 2015-17 erityiset päätavoitteet.

Päätöslauselmayhteenveto: Paatoslauselmat_2015

SISÄLLYSLUETTELO

  • Puhemiehistön johdanto 2015
  • I Poliittisia ja virallisia asioita koskevat päätöslauselmat
  • II Kansalaisuusasioita koskevat päätöslauselmat
  • III Senioriasioita koskevat päätöslauselmat
  • IV Sosiaaliasioita koskevat päätöslauselmat
  • V Opinto- ja koulutusasioita I koskevat päätöslauselmat
  • VI Opinto- ja koulutusasioita II sekä nuorisoasioita koskevat päätöslauselmat
  • VII Kulttuuri-, tiedotus- ja talousasioita koskevat päätöslauselmat
  • VIII Sääntöasioita koskevat päätöslauselmat
  • 2015_Saannot_ja_Tyojarjestys

Päätöslauselmat käännettiin ruotsiksi ja englanniksi ja painettiin. Päätöslauselmayhteenvetoja voi tiedustella parlamenttisihteeriltä: info@usp.fi

Tässä ovat päätöslauselmat ilman niihin kuuluvia taustoja: LIITE5_Paatoslauselmat_lyhyet_paatokset_2015 Nämä niin sanotut lyhyet päätökset julkaistaan aina kyseisen vuoden istunnon pöytäkirjan Liitteenä 5 (Lyhyet päätökset), löytyen näin myös Istunto 2015 alta. Istuntoon alun perin jätetyt aloitteet, ryhmiteltyinä valiokunnittain taustoituksensa jälkeen, löytyvät listasta Aloiteyhteenveto 2015.

Päätöslauselmat luovutettiin Suomen pääministeri Juha Sipilää sijaistaneelle valtiosihteeri Paula Lehtomäelle 27.10.2015. Pääministerin kansliasta päätöslauselmat toimitettiin valtioneuvostoon (ministeriöihin) lausuntokierrokselle. Tulokset istunnon 2015 päätöslauselmien edistämisessä eli Toimintaraportti 2015-2017 löytyy vuoden 2017 istunnon alta, jolle se raportoitiin.