Päätöslauselmat 2015

Ulkosuomalaisparlamentin kahdeksas täysistunto kokoontui Helsingin yliopistolla 22.-23.5.2015. Istunto antoi 41 päätöslauselmaa. Ne on koottu päätöslauselmayhteenvetoon. Sen johdannossa puhemiehistö esittelee istuntokauden 2015-17 erityiset päätavoitteet.

Päätöslauselmayhteenveto: Paatoslauselmat_2015

SISÄLLYSLUETTELO

  • Puhemiehistön johdanto 2015
  • I Poliittisia ja virallisia asioita koskevat päätöslauselmat
  • II Kansalaisuusasioita koskevat päätöslauselmat
  • III Senioriasioita koskevat päätöslauselmat
  • IV Sosiaaliasioita koskevat päätöslauselmat
  • V Opinto- ja koulutusasioita I koskevat päätöslauselmat
  • VI Opinto- ja koulutusasioita II sekä nuorisoasioita koskevat päätöslauselmat
  • VII Kulttuuri-, tiedotus- ja talousasioita koskevat päätöslauselmat
  • VIII Sääntöasioita koskevat päätöslauselmat
  • 2015_Saannot_ja_Tyojarjestys

Päätöslauselmat käännettiin ruotsiksi ja englanniksi ja painettiin. Päätöslauselmayhteenvetoja voi tiedustella parlamenttisihteeriltä: info@usp.fi

Päätöslauselmat ilman niihin kuuluvia taustoja eli niinsanotut lyhyet päätökset on julkaistu vuoden 2015 istunnon pöytäkirjan Liitteenä 5 (Lyhyet päätökset). Istunnon 2015 pöytäkirja löytyy kohdasta Istunto 2015Aloiteyhteenveto 2015 taas on lista istuntoon alun perin jätetyistä aloitteista, ryhmiteltyinä valiokunnittain taustoituksensa jälkeen.

Päätöslauselmat luovutettiin Suomen pääministeri Juha Sipilää sijaistaneelle valtiosihteeri Paula Lehtomäelle 27.10.2015. Pääministerin kansliasta päätöslauselmat toimitettiin valtioneuvostoon (ministeriöihin) lausuntokierrokselle. Tulokset päätöslauselmien edistämisessä eli Toimintaraportti 2015-2017 raportoitiin vuoden 2017 istunnolle, josta toimintaraportti löytyy.