Australia ja Aasia: AJANKOHTAISTA

UUTTA: Australia-Aasia alueen edustajat 12.6.2021→ lähtien

Alueen edustaja Mikko Pekkala ja hänen varahenkilönsä Risto Söder totesivat 26.2.2021 sähköposti-kirjeessä USP:n Australia-Aasia alueen järjestöille, ettei aluekokousta järjestetty vuonna 2020 koronaviruksen takia. Tänä vuonnakaan sitä ei voida järjestää, koska Canberra on joutunut perumaan Suomi-Päivien järjestämisen.

Vuonna 2020 päätettiiin, että 2017 valitut alueen puheenjohtaja (USP:n varapuhemies)
ja hänen varahenkilönsä jatkavat seuraavaan parlamentin istuntoon. Siten varapuhemiehen (Mikko Pekkala) ja hänen varahenkilönsä (Risto Söder) toimikaudet jatkuvat USP:n 10. istunnon 11.-12.6.2021 päättymiseen asti. Uusi toimikausi alkaa 12.6.2021, jatkuen tulevan seuraavan istunnon päättäjäisiin. Kauden pituus on siis 2-3 vuotta eli istunnon kokoontumisväli. Mikko ja Risto ovat päättäneet, että:

Australia-Aasia edustajat ulkosuomalaisparlamenttiin alkaen 12.6.2021 valitaan kirjeäänestyksellä
 • Ehdokkaita näihin kahteen tehtävään voivat esittää vain USP-yhteisöt, ei yksityishenkilöt.
  Ehdotukseen tulee kuulua Australia-Aasia alueen edustaja (eli alueen puheenjohtaja joka on USP:n varapuhemies) ja hänen varahenkilönsä. Jokainen järjestö voi tehdä oman esityksensä. Se lähetetään 31.3. mennessä kirjeitse osoitteeseen: Risto Söder, PO Box 303, Malvern VIC 3144, Australia TAI sähköisesti:  suomi@hotkey.net.au Esityksessä tulee olla järjestön virallinen allekirjoitus (esim. puheenjohtaja ja/tai sihteeri).
 • Voitte mielellään kertoa esityksessänne taustatatietoja ehdokkaasta ja hänen toiminnastaan
  esim. puoli liuskaa tai koko A4 -liuska on riittävä.
 • Tällä hetkellä Canberran Suomi-Seura (CFS) on esittänyt alueen edustajaksi Mikko Pekkalaa ja hänen varahenkilökseen Risto Söderiä.
 • Jos esityksiä tulee kaksi tai enemmän, suoritetaan kirjeäänestys. Jokaisella jäsenjärjestöllä
  on yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, eli tässä
  erikoistapauksessa Canberran Suomi-Seuran ääni. Jos ehdotuksia on kolme tai enemmän,
  äänestyksessä kaksi eniten ääntä saanutta pääsee toiselle kierrokselle. Jos siinäkin äänet
  menevät tasan, Canberran Suomi-Seuran (eli seuran puheenjohtajan) ääni ratkaisee.
  (Tämä perustuu siihen, että USP:n sääntöjen mukaan aluekokouksissa puheenjohtajana toimii
  senhetkinen varapuhemies ja että äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee).
 • Jos suoritetaan äänestys, järjestöille lähetetään tieto ehdokkaista heti
  pääsiäisen jälkeen ja he sitten valitsevat edustajat kirjeitse/sähköpostilla. Ratkaisun tulee tapahtua toukokuun puoliväliin mennessä. Vaikka jokainen USP:n alue alue tekee valintansa itse, parlamentti vahvistaa ne täysistunnossaan kesäkuussa.

Tiedustelut: Mikko Pekkala, michael.pekkala@gmail.com ja Risto Söder, suomi@hotkey.ne.au

Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto 11.-12.6.2021 kokoontuu virtuaalisesti – tervetuloa etäistuntoon!

Koronavirustilanteen vuoksi ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto Helsingissä Finlandia-talossa siirrettiin kesäkuusta 2020 eteenpäin vuodella. Suomi-Seura järjestää USP:n 10. istunnon 11.-12. kesäkuuta 2021 etänä. Poikkeuksellinen etäistunto tulee yhtäläisemmin kaikkien 543 suomalaisen yhteisön luokse 37 maassa, terveysturvallisesti ja matkustusrajoitukset huomioiden.

Yhteisöjen ilmoittautuminen istuntoon päättyi 10.3.2021. Se oli myös istuntoon jätettävien aloitteiden määräaika. Aloitteita jätettiin maailmalta ennätykselliset 90 ! Seuraavaksi mukaan ilmoittautuneiden yhteisöjen edustajat ja tarkkailijat täyttivät 29.4. mennessä kukin oman Henkilön ilmoittautumisen verkkolomakkeena, kertoen valiokuntavalintansa. Yhteisö saa istuntoon jäsenmääränsä mukaan 1-3 äänivaltaista edustajaa. Tarkkailijoiden lukua ei ole rajoitettu.

Jäikö yhteisönne ilmoittamatta istuntoon? Miksi meiltä tulisi useita, kokemattomia ja nuoriakin tarkkailijoita istuntoon? Henkilön lomakkeen lähetyksestäni ei tullut vahvistusta sähköpostilla? Näihin ja muihin kysymyksiin löytyy vastaus osiossa USP:n 10. istunto tai: info@usp.fi

Istuntoviikon 7.-13.6. alussa: Australian ja Aasian oma istunnon valmisteleva aluekokous

Istuntoa ennen pitävät parlamentin maailman kahdeksan aluetta kukin oman istunnon valmistelevan aluekokouksensa etänä. Tarvittaessa Suomi-Seura tarjoaa kokouksen teknisen taustajärjestelyn. Osallistuvat ovat istuntoon ilmoittautuneiden yhteisöjen edustajat ja tarkkailijat. Tutustutaan muihin alueen istunto-osallistujiin ja saadaan opastusta istunnossa toimimiseen (aiempaa istunto-kokemusta ja erityisiä tietokonetaitoja ei tarvita).

 • Aluekokouksen tarkka ajankohta kerrotaan myöhemmin tällä sivulla, ja Suomi-Seurasta kaikille istuntoon ilmoittautuneille sähköpostilla. Myös alueenne edustaja Michael Pekkala tiedottaa hyvissä ajoin tarkan kokousajan.
 • HUOM. Australian ja Aasian alue suoritti alueen tulevan edustajan ja hänen henkilökohtaisen varahenkilönsä vaalin jo keväällä. Valitusta tulee alueenne edustaja ja USP:n puhemiehistön jäsen (eli yksi 8 varapuhemiehestä) 10. istunnon lopusta 12.6.2021 alkavalla istuntokaudella. Alueenne edustaja Mikko ja varahenkilö Risto tiedottivat alueen yhteisöjä 26.2.2021 sähköpostitse ehdokasasettelusta ja valintamenettelystä (katso yllä). Tiedustelut: Mikko Pekkala, michael.pekkala@gmail.com ja Risto Söder, suomi@hotkey.ne.au

Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto kokoontuu Suomi-kylässä

Istuntoviikolla USP:n sihteeristö Suomi-Seura ry kutsuu Suomi-kylään 7.-13.6.2021 kaikki ulkosuomalaiset ja heistä kiinnostuneet. Suomi-kylä (Finlandsbyn, Finland Village) on virtuaalinen alusta, joka tarjoaa tunnemuistoja, kohtaamisia ja jossa viidytään sekä viisastutaan. Suomi-kylä on auki 7/24, ilmainen ja sinne rekisteröidytään. Kylään tuloon tarvitaan internet-yhteys. Ulkosuomalaisuuden viikko huipentuu USP-yhteisöjen omaan ulkosuomalaisparlamentin 10. istuntoon 11.-12.6.